Kantoorgebouw op plek Boeddha

Nieuws

BINNENSTAD - Belmont Investment B.V. heeft uit de failliette boedel van de Van Hoogevest Groep de eigendom verworven van een stuk grond op de hoek van de Utrechtseweg met de Stadsring. Op dezelfde locatie was vroeger restaurant Boeddha gehuisvest. Inmiddels is dat pand helemaal gesloopt en ligt het terrein al jaren braak. Op deze locatie wil de projectontwikkelaar een kantoorgebouw bouwen.

De ontwikkelaar en het college van b. en w. hebben daarover een grondexploitatie-overeenkomst gesloten. Daarin is bepaald dat de ontwikkeling en realisatie van het project voor rekening en risico is Belmont Investment. De gemeente maakt de ontwikkeling mogelijk met een bestemmingsplanwijziging en een aanpassing van de openbare ruimte. De kosten voor de grondexploitatie - het maken van het plan en de apparaatskosten - zijn voor rekening van Belmont Investment.

advertentie