Situatie Weberstraat verbeterd

Nieuws

Vooral in de Weberstraat, maar ook in de Ganskuijl krijgen bewoners die hun ongenoegen kenbaar maken over gedragingen van een specifieke groep jongeren, te maken met bedreigingen, vernielingen van auto’s en overige eigendommen uit wraak en diverse andere vormen van intimidatie. De SP stelde er begin april vragen over en sprak over ‘straatterreur’. Inmiddels heeft de gemeente de nodige maatregelen genomen om de situatie in de Weberstraat en Ganskuijl te verbeteren. Het gaat daarbij om ‘een mix van hard en zacht, van korte en lange termijnmaatregelen’, vindt de gemeente. Bij de uitvoering zijn diverse instanties en ordebewakers betrokken, zoals de politie, het jeugdwerk, de buurtvaders en een jeugdinterventieteam. Bij zowel wijkbewoners als de overlastveroorzakende jeugdgroep bestaan volgens de gemeente onderhuids gevoelens van onveiligheid, bedreiging en frustratie. Dat zorgt voor een lage tolerantiegrens bij betrokkenen. De politie heeft de afgelopen drie maanden zowel ‘s avonds als ook ‘s nachts extra surveillances uitgevoerd in de Weberstraat. Wijkagenten hebben gesprekken gevoerd met bewoners, jongeren en ouderen en met de jongeren zijn regels afgesproken waar ze zich wel en waar ze zich niet mogen ophouden. Buurtvaders zijn nu behalve dinsdagavond ook donderdagavond op straat. Er is ook extra inzet van het jongerenwerk en wijkcentrum Het Klokhuis is een dagdeel extra open voor de groep uit de Weberstraat.

Klein incident kan snel tot escalatie leiden RANDENBROEK - De situatie in de Weberstraat is de afgelopen weken verbeterd, stelt de gemeente Amersfoort. In de eerste helft van juni werden er twee meldingen gedaan over overlast van jongeren. In mei waren er drie klachten en in april waren dat er nog acht. Toch is er nog geen sprake van een stabiele situatie, want een relatief klein incident kan snel tot escalatie leiden. Volgens de gemeente komt dat door de lage tolerantiegrens bij betrokkenen.

door John Spijkerman

In de eerste week van juni is een begin gemaakt met de aanleg van een speelvoorziening en de jongerenontmoetingsplaats (JOP) aan de Verdistraat. Tot het moment dat de definitieve JOP klaar is, wordt er een tijdelijke JOP geplaatst, zodat de jongeren een eigen plek hebben waar ze kunnen verblijven. Na de zomer is ook het voetbalveld aangelegd.

De burgemeester heeft gesprekken gevoerd met met de bewoners en de jongeren en hun moeders uit de Weberstraat. Op alle betrokkenen is een beroep gedaan zich in te zetten voor een goede sfeer en leefbaarheid in de buurt. Sommige jongeren nemen deel aan een graffitiproject dat in samenwerking met Nieuwe Erven is opgezet om zo op een positieve manier bezig te zijn. Ook de Stichting Marokkaanse Ouderenraad (SMOR) wordt ingezet om een verandering te bewerkstelligen bij de jongeren.

Een deel van de jongeren is lastig aan te spreken op het veranderen van hun overlastgevend gedrag. Deze jongeren worden ‘aangepakt’ door een jeugdinterventieteam. Daarbij wordt gekeken naar de achterliggende oorzaken van de overlast zoals de gezinssituatie. Er wordt hulp verleend en perspectief geboden aan de jongeren. Tevens worden er straatcoaches ingezet.

advertentie