‘We vergeten geen enkel monument’

Nieuws

,,We leggen op alle 450 oorlogsgraven bloemen, zodat als de Stille Tocht hier op 4 mei plaatsvindt, dit één grote bloemzee is”, vertelt Louis Braam, adjunct van de Bond van Wapenbroeders, een vereniging voor onder meer oud-verzetsmensen, veteranen en overige (ex)militairen. ,,Vroeger deden we dat met bij elkaar gebietste bloembossen”, zegt hij met een lachje, ,,maar nu zijn de oorlogsgraven allemaal geadopteerd en worden we gesponsord door een bloemist.”

Wapenbroeders druk bezig met voorbereidingen AMERSFOORT - Het zijn drukke weken voor de Amersfoortse afdeling van de Bond van Wapenbroeders. De voorbereidingen zijn in volle gang om de verzetsmensen en de Nederlandse en geallieerde militairen te eren die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Op elk oorlogsgraf op begraafplaats Rusthof worden bloemen gelegd en ook de oorlogsmonumenten worden opgeluisterd met bloemen. ,,We vergeten geen enkel monument.”

door André van der Velde

,,Door de bloemleggingen willen we de herinnering aan wat is gebeurd, levend houden en de gevallenen op waardige wijze herdenken en eren”, vult zijn Wapenbroeder en websitebeheerder Jan van Alphen aan. ,,We moeten herdenken om zo het gruwelijke verleden te laten zien en te bewerkstelligen dat zulke gruwelijkheden nooit meer gebeuren.”

In tegenstelling tot andere jaren worden de bloemen niet op op 3 mei, maar al op 1 mei op de 450 oorlogsgraven gelegd. ,,We hebben tegenwoordig sterke bloemen en goede bloemvazen, dus de konijnen kunnen er niet bij. Zo hebben we wat meer meer rusttijd”, vertelt afdelingsvoorzitter Nico van der Heiden. ,,Want op 4 mei gaan we ook de zes oorlogsmonumenten in Amersfoort langs om daar bloemstukken neer te leggen. Alle voorbereidingen kosten veel tijd. We moeten ervoor zorgen dat de bloemen en bloemstukken er komen. En wat nog vrij veel werk is, is het maken van de adoptiecertificaten. Alle oorlogsgraven zijn geadopteerd door de bevolking van Amersfoort, maar elk jaar vallen mensen uit door verhuizing of overlijden. Het lukt gelukkig tot nu toe steeds andere mensen te vinden. Wij wijzen hen vervolgens een te adopteren graf toe en ze krijgen dan een certificaat met alle gegeven van de overledene.”

Het groepje van 6 a 7 wapenbroeders vertrekt op 3 mei rond 11.00 uur voor een rondgang langs de monumenten: Barchman Wuytierslaan 40, de naalden in Hoogland en Rustenbrug, de Oude Lageweg 24, de muur aan de Appelweg en aan de Oudaan in Schothorst. ,,En dit jaar zullen we voor het eerst bloemen neerleggen bij het Veteranenmonument, dat vorig jaar juni op Rusthof is onthuld”, aldus Van de Heiden.

Na Dodenherdenking worden op 9 mei de Russische gevallenen herdacht, eveneens op Rushof. Na de herdenkingen blijven de bloemen een week liggen. Daarna komen de Wapenbroeders weer in actie om alles weer op te ruimen.

Bij al deze activiteiten kunnen de Amersfoortse Wapenbroeders wel een handje hulp gebruiken. Van der Heiden: ,,In het bijzonder op zaterdag 1 mei. Amersfoorters die ons willen helpen met het leggen van de bloemen zijn om 13.00 uur van harte welkom op begraafplaats Rusthof.”

uMeer informatie is te vinden op www.bondvanwapenbroeders.nl

advertentie