‘De crux is goed communiceren’

18 februari 2009 om 00:00 Nieuws

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen uit 1996 staat dat verzorgingshuizen en ziekenhuizen een Cliëntenraad moeten hebben. Eerst zat Heimen Hooijer in de Cliëntenraad van het Eemlandziekenhuis. Maar toen Ziekenhuis Eemland en Molendael fuseerden tot het Meander Medisch Centrum, fuseerden ook de twee Cliëntenraden. Sinds 2004 is Hooijer voorzitter van de Cliëntenraad van het MMC.

‘De positie van de cliënt is erop vooruitgegaan’ AMERSFOORT - De Cliëntenraad van het Meander Medisch Centrum (MMC) is nadrukkelijk geen klachtencommissie. ,,Het gaat ons om het algemene cliëntenbelang’’, vertelt voorzitter Heimen Hooijer. Als mensen individuele klachten hebben over hun behandeling, kunnen ze terecht bij het patiëntenservicebureau. ,,Op maandag 23 februari houden we een symposium over de vraag hoe de positie van de Cliëntenraad zich ontwikkelt en hoe het ziekenhuis tegen de cliënt moet aankijken.’’

door John Spijkerman

Naast voorzitter is Hooijer zelf ook cliënt bij het MMC. ,,Van kindsaf ben in slechthorend en ik ben al 11 jaar een mens met diabetes, maar het is geen voorwaarde om in de Cliëntenraad zitting te nemen.’’ Het woord patiënt is voor Hooijer te passief. ,,Een patiënt is degene die geduld moet hebben. In de tijd van de wachtlijsten, was dat een correcte term. Als cliënt geef ik een opdracht en doet iemand anders het werk. Als ik met de afvoer in de badkamer iets heb, ga ik naar de loodgieter. Als ik met mijn eigen afvoer wat heb, ga ik naar de uroloog.’’ Het woord cliënt straalt gelijkwaardigheid uit. Dat vindt Hooijer belangrijk in de relatie tussen arts en patiënt. ,,Een professional is voor zijn diagnose ook afhankelijk van de informatie die de cliënt geeft.’’

De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van het MMC als het cliëntenbelang in het geding is. ,,We hebben bijvoorbeeld geadviseerd om echt haast te maken met de invoering van Elektronisch Patiëntendossier.’’ Ook adviseert de Cliëntenraad bij zaken als het nieuwe psychiatrisch centrum, financiële zaken,kwaliteitsvraagstukken en de nieuwbouw. ,,We hebben een heftige discussie gehad over het feit dat er in de nieuwbouw alleen 1-persoonskamers komen. We gunnen dat iedereen, maar we vonden dat er een keuze moest zijn.’’ Nu worden de 1-persoonskamers geschikt gemaakt voor ‘rooming in’, zodat er makkelijk iemand kan blijven overnachten bij de patiënt. Hooijer heeft daar vrede mee. ,,Wat wij ook belangrijk vinden is dat het nieuwe ziekenhuis breder wordt dan alleen een ziekenhuis. Met ook andere vormen van zorg zoals een huisartsenpost en paramedische gezondheidszorg.’’

,,De positie van de cliënt is erop vooruitgegaan. Medici werden vroeger op een voetstuk gezet. Wat de dokter zei, was wet.’’ Hooijer constateert dat mensen steeds mondiger worden. ,,Tegelijkertijd wordt het medisch beroep ingewikkelder en wordt een groter beroep gedaan op sociale vaardigheden. Vroeger werd er over een patiënt gesproken als ‘Die blindedarm daar links bij het raam, maar die blindedarm heeft een naam. De crux is een goede manier van communiceren.’’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie