Peter Henssen Uitvaartzorg bij afscheid

Nieuws

Zorg en toewijding staan op de eerste plaats bij Peter en Alies. Ze werken als team, en dat werkt goed. ,,We brengen zowel het mannelijke als het vrouwelijke accent”, aldus Alies. ,,We versterken elkaar, bij het ene onderwerp neem ik het initiatief, de andere keer mijn man. We vormen als het ware een vloeiend model. Het functioneert prima, de nabestaanden ervaren het ook als prettig.”

De nabestaanden moeten een goed gevoel aan het afscheid overhouden. Dat is de doelstelling van Peter & Alies. Peter: ,,Wanneer de familie zegt ‘wij hebben het zelf goed gedaan’, dan denken wij ons werk ook goed te hebben gedaan.” De nabestaanden bepalen hoe het afscheid er uit zal zien. ,,Die eigen inbreng is ontstellend belangrijk”, vertelt Alies, ,,een uitvaart geeft tegenwoordig meer en meer het levensbeeld van de overledene weer. Tradities worden minder belangrijk, gevoel, emotie en herkenbaarheid, daar draait het om. Een goed afscheid is ook essentieel voor de rouwverwerking.”

Als een afscheid al verwacht werd dan is er meestal al goed nagedacht over de uitvaart en de rituelen. Maar vaak ook komt de dood onverwacht. Dan begint het werk van Peter en Alies Henssen bij de basis. Vaak vragen ze dan, in overleg, een dag uitstel aan. Dan kunnen de nabestaanden een dag langer nadenken over het afscheid. Peter: ,,Bij een plotseling overlijden hebben de nabestaanden meer tijd nodig. Allereerst moeten ze tot het besef komen dat een geliefde voor altijd weg is. Pas als dat een beetje geland is, komt het afscheid ter sprake. Meer tijd is dan belangrijk.”

,,Onze taak is mensen begeleiden en emotioneel bijstaan”, vult Alies hem aan, ,,en daarbij goed observeren, de mensen het verhaal laten doen. Aanvoelen hoe de familie is, zodat je, later, beter kunt helpen bij het bedenken van een goed afscheid.”

Nazorg hoort als vanzelfsprekend bij hun werk. ,,We komen altijd nog een keer terug. Soms helpen we met praktische dingen, soms praten we alleen. We hebben de tijd van afscheid nemen samen met de familie doorleefd, en het is goed om op de uitvaart terug te kijken. Als het nodig is, dan komen we vaker. Maar we doen geen dingen die buiten onze deskundigheid liggen, zoals rouwtherapie. We voelen ons betrokken bij de nabestaanden en zien dit werk als onze roeping.”

u Peter Henssen Uitvaartzorg, Ringslang 17, 033-4555947, www.peterhenssenuitvaartzorg.nl

advertentie