Ontmoeting, gesprek en bemoediging

Nieuws

,,Toen ik nog niet zo lang in Amersfoort woonde, werd ik meegevraagd naar een open ochtend door een vriendin”, vertelt Anja. ,,Hoewel ik eigenlijk vond dat ik het te druk had, ging ik toch. En het is me zo goed bevallen dat ik nu zelf in de organisatie zit. Ik kreeg energie van de ochtenden en dat is wat ik ook van andere vrouwen hoor. Het leven is niet altijd makkelijk en veel vrouwen kampen met problemen. Zij hebben daarom behoefte aan ontmoeting, gesprek en bemoediging. Daar is alle ruimte voor op onze ochtenden én avonden, want sinds een paar jaar organiseren we ook avonden. De animo voor de ochtendbijeenkomsten liep wat terug, omdat steeds meer vrouwen overdag werken. Meestal zijn er twee ochtenden en twee avonden per jaar, waarvan één avond ook toegankelijk is voor mannen.”

door Joke Bosch

Hoewel de open ochtenden en avonden georganiseerd worden door een team van christelijke vrouwen uit diverse kerken, zijn de bijeenkomsten volgens Anja ook goed te volgen voor niet-christenen. Ingrediënten van een ochtend: zang, een lezing, gesprek, een muzikale bijdrage, gebed en natuurlijk een uitgebreide koffiepauze. Anja: ,,Je hoeft echt geen christen te zijn op alles te begrijpen. Sommige vrouwen nemen hun niet-christelijke buurvrouw of vriendin mee en daar zijn we blij mee.” De bezoekers van de ochtenden en avonden komen niet alleen uit Amersfoort, maar ook uit plaatsen uit de omgeving. De opkomst varieert van vijftig tot honderd vijftig mensen, maar dat mogen er best meer worden wat Anja betreft. ,,We willen er best wat voor doen: mensen die moeite hebben met vervoer, proberen wij op te halen.”

De Leusdense Hennie van de Berkt is enthousiast bezoeker van de open ochtenden. Sinds een jaar of acht maakt ze zo mogelijk alle bijeenkomsten mee. ,,Momenteel werk ik op woensdagochtend en kan ik dus vaak niet, maar de ochtenden en avonden hebben bij mij echt prioriteit. Waarom kom ik er zo graag? Vanwege de liefde die de organiserende vrouwen uitstralen, de verscheidenheid in bezoekers, het feit dat alle kerkmuren daar compleet wegvallen en de saamhorigheid. Of je wel of niet naar de kerk gaat, is er totaal niet belangrijk. De boodschap die je daar steeds hoort is: laat niemand alleen staan. Zorg dat je er voor elkaar bent. Dat spreekt mij aan.” Het is zeker geen vriendenclubje daar in de Opstandingskerk, zegt Hennie. ,,Je komt wel regelmatig dezelfde mensen tegen en daarmee praat je dan even. Maar ik kom juist voor de mensen buiten mijn eigen kringetje.”

Voor elke ochtend en avond nodigt de organisatie een spreker uit, meestal een bekende in christelijk Nederland. Namen als Tonneke Bijker, Edith Schouten en - voor de mannenbijeenkomsten - Adrian Verbree en Henk Binnendijk behoeven nauwelijks toelichting. Hun lezingen gaan over diverse levensbeschouwelijke thema’s. Hennie: ,,Hoewel sommige onderwerpen vaker terugkeren, kom ik toch altijd met iets moois thuis. Het is een kwestie van herkenning. De gebrokenheid waar veel mensen tegenaan lopen, wordt onder woorden gebracht en er worden handvatten aangereikt om ermee om te gaan. De sprekers tonen hun kwetsbaarheid. Dat heeft mij vaak bemoedigd.”

De eerstkomende open ochtend is op woensdag 28 november. Jeanet Zwart komt dan spreken over ‘Hoe sta je in het leven’. Meer informatie is te krijgen op www.kerkpleinamersfoort.nl of via openochtend@hotmail.com.

advertentie