Aanstaande afsluiting Eindweg

Nieuws

Bij één van de huizen langs Eindweg zit een oudere dame te genieten van de najaarszon, de hond komt blaffend aangerend, maar wordt streng teruggeroepen. ,,Ach, ik hoef niet meer te werken”, vertelt ze rustig. ,,De mensen moeten toch elke dag ’s morgens naar hun werk en ’s avonds weer terug? Ik vind het prima zo, het zijn toch maar tijdelijke situaties.”

Volop begrip, maar genoeg van mentaliteit HOOGLANDERVEEN - Na het afsluiten van de tunnel doet zich het volgende probleem in Hooglanderveen voor. Na afsluiting van de Veenweg rijdt sluipverkeer van en naar Vathorst door een deel van Hooglanderveen. Reden er voorheen 200 auto’s langs deze route, nu is dit aantal meer dan vertienvoudigd. Hoe ervaart men werkelijk de overlast? Tijd voor een fietsronde langs de Eindweg en Holleweg om te horen wat er bij de bewoners leeft. Er blijkt volop begrip te zijn voor de ontstane situatie, maar men heeft de buik meer dan vol van de mentaliteit van sommige (auto) bestuurders.

door Tim van der Hammen

Een paar huizen verder is een jonge vrouw in het werk in de tuin. ,,Het aantal auto’s is nog niet zozeer het probleem, maar hoe sommige automobilisten hier over de weg rijden wel! Deze weg is eigenlijk niet berekend op de hoeveelheid verkeer, maar ze drukken je gewoon de weg af, zolang zij er maar langs kunnen. ’s Morgens breng ik eerst de kinderen op de fiets naar school, daarna ga ik pas met de auto naar het werk. Ik durf de kinderen echt niet alleen te laten gaan.”

Haar man komt er ook bij staan en beaamt het verhaal wat zijn vrouw zojuist vertelde: ,,Waarom de Veenweg nu afgesloten is, begrijp ik overigens ook niet. Vanwege de bouwwerkzaamheden die nog niet begonnen zijn? Maar voor spelende kinderen is het hier het gevaarlijkst, ze kunnen nu niet meer gewoon op straat spelen.”

Aan de Holleweg geeft een andere bewoner commentaar: ,,De Holleweg is eenrichtingsverkeer, maar sommige automobilisten presteren het om tegen de rijrichting in te rijden, het is niet te geloven.”

Vathorst

Bij navraag bij een aantal Vathorsters blijkt men nog niet op de hoogte van de voorgenomen afsluiting. ,,Het nu ’s morgens al chaos rond de school, veel ouders brengen de kinderen naar school met de auto en rijden vervolgens door naar het werk. Nu zijn werkzaamheden gaande aan de ventwegen, waardoor de boel ook vastloopt. Als er maar één doorgaande weg is waarlangs het verkeer Vathorst in en uit kan zijn we mooi de klos in de komende wintermaanden.”

Het verkeersbeleid van de gemeente lijkt op het ‘laissez faire’ principe, er worden besluiten genomen en afgewacht hoe zaken in de praktijk uitvallen. Er blijken geen andere alternatieven voorhanden te zijn. Een -veel gehoorde- mogelijke oplossing zou het tijdelijk doortrekken van de Boerderijenboulevard richting Hooglanderveen zijn (onder het spoor door) en vervolgens een tijdelijke aansluiting te realiseren op de Van Tuijllstraat. Geen last meer voor omwonenden en een goed alternatief als voorloper van de rondweg.

advertentie