Raad stemt in met plan voor Flehite

Nieuws

In ruil voor de overdracht betaalt de gemeente ruim twee miljoen euro voor de asbestsanering en renovatie van het museum. De structurele lasten die de gemeente jaarlijks gaat betalen bedragen 142.000 euro.

Precieze voorwaarden verder uitwerken AMERSFOORT - De drie panden van museum Flehite worden eigendom van de gemeente, maar de precieze voorwaarden waaronder dat gebeurt, blijven voorlopig onduidelijk. Toch ging een raadsmeerderheid dinsdagavond akkoord met het raadsvoorstel dat de gemeente de panden voor niets overneemt van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF), de huidige eigenaar.

door John Spijkerman

Er stond behoorlijke tijdsdruk op het voorstel, want als de raad ermee zou instemmen, kan nog direct na de zomer een begin worden gemaakt met de asbestsanering en renovatie van het museum. In dat geval kan het museum in het najaar van 2008 heropend worden. Uitstel van het raadsbesluit zou die heropening kunnen vertragen. Uitgangspunt bij overdracht is dat het Stadsmusem Flehite na de werkzaamheden in de panden kan terugkeren.

Onduidelijkheid was er over de vraag hoelang er op de panden een museale bestemming komt te liggen. De OVF zou het liefst zien dat de panden een ‘eeuwigdurende museale bestemming’ krijgen of dat er in de overeenkomst geen tijdlimiet wordt genoemd. Cultuurwethouder Kruyt zei te denken aan een periode van 30 tot 40 jaar, maar dat soort afspraken moeten nog worden vastgelegd in een overeenkomst met de OVF. Ook is nog onduidelijk of er een erfpachtconstructie of een gewone huurovereenkomst wordt gesloten. Wethouder Kruyt beaamde dat een aantal vragen nog niet te beantwoorden is. ,,Zoals we er nu tegen aankijken wordt het een huurovereenkomst.’’

Om de formele overdracht van het eigendom van de panden te regelen, moet de OVF een speciale ledenvergadering organiseren. Alhoewel de leden van de OVF tijdens de algemene ledenvergadering al instemmend hebben gereageerd, is er nog formele instemming nodig. Vóór die ledenvergadering moet er een overeenkomst liggen, zodat de leden weten waar ze ‘ja’ tegen zeggen.

Alhoewel de gemeente straks eigenaar wordt van de gebouwen is zij niet aansprakelijk voor eventueel toekomstige schadeclaims van mogelijke asbestslachtoffers. De aansprakelijkheid ligt waarschijnlijk bij de Stichting Amersfoort in C, als werkgever. Dat neemt niet weg dat de stichting op haar beurt ook de Oudheidkundige Vereniging als eigenaar aansprakelijk heeft gesteld. Voorzitter Jonkman van de OVF vertelt dat een advocaat er naar heeft gekeken. Die concludeerde dat de aansprakelijkheid ligt bij de werkgever, maar voor Jonkman is de vraag over de aansprakelijkheid ‘een vruchteloos debat’. Liever wil hij er samen uitkomen.

advertentie