BPA wil afschaffing hondenbelasting in Amersfoort

12 maart 2013 om 00:00 Nieuws

AMERSFOORT - De BPA heeft het college van B en W opgeroepen de hondenbelasting in Amersfoort af te schaffen. Fractievoorzitter Hans van Wegen noemt de hondenbelasting uit de tijd en Aanleiding voor de oproep is de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch in januari. In en zaak die door een belanghebbende was aangespannen tegen de hondenbelasting in de gemeente Sittard oordeelde het hof dat de hondenbelasting niet terecht wordt geheven

,,Hondenbelasting werd in de Middeleeuwen ingevoerd om de overlast van met name van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast zag de overheid er in de tijd dat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt, een middel in om transportbelasting te kunnen heffen. Tegenwoordig wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is gerechtvaardigd teneinde de overlast van hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel "de vervuiler betaalt'", aldus Van Wegen ,,Maar er bestaat echter geen direct verband tussen de heffing en de kosten die een gemeente maakt om overlast tegen te gaan."

De belasting op honden is geregeld in de Gemeentewet. Daarin staat ook dat gemeenten mogen niet zonder wettelijke grondslag een belasting op andere dieren mogen heffen. Volgens de BPA is de crux dat de hondenbelasting geen zogenaamde bestemmingsheffing is. ,,De inkomsten uit hondenbelasting vloeien naar de algemene middelen; de gemeente kan deze middelen naar eigen inzicht gebruiken. Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft nu echter geoordeeld dat een gemeente die de hondenbelasting alleen maar heft ten behoeve van de algemene middelen, het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1 van de Grondwet schendt."

Van Wegen noemt de uitspraak revolutionair en wil van het Amersfoortse college onder meer weten of het de gerechtelijke uitspraak onderschrijft of niet. Ook wil hij onder meer weten hoeveel hondenbezitters Amersfoort telt en hoeveel geld naar de algemene middelen stroomt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie