Afbeelding
BDU

Stookverbod bij houtrook van de baan

Nieuws

AMERSFOORT - Er komt nog geen stookverbod bij overlast door houtrook. B en W geven aan dat er sprake moet zijn van 'objectieve hinder' om te kunnen optreden tegen het gebruik van houtkachels en open haarden. Of er een stookverbod komt wordt momenteel bekeken en is nu nog niet met zekerheid te zeggen.

,,Bij een besluit om al dan niet tegen het stoken op te treden, moeten namelijk behalve de belangen van de klager, ook de belangen van de stoker en het algemeen belang afgewogen worden'', vindt het college. B en W geven aan dat de klachten van een aantal bewoners op dit moment worden onderzocht. ,,Voordat besloten wordt of er reden is om een stookverbod op te leggen, dient elke overlastsituatie nader onderzocht te worden. Het college heeft besloten tot maatwerk. Hinder is een subjectief begrip. De mate waarin hinder wordt ervaren, verschilt immers van persoon tot persoon.'' De BPA zegt wel blij te zijn dat de gemeente in enkele gevallen heeft besloten een stookverbod op te leggen aan veroorzakers van de houtrookoverlast.

advertentie