Afbeelding

Omwonenden Kleine Haag verbijsterd over alcoholopvang

Nieuws

BINNENSTAD - Een groep omwonenden aan de Kleine Haag en de Zuidsingel vindt de locatie aan de Kleine Haag 3 'onaanvaardbaar' als definitieve 24-uurs opvang voor alcoholverslaafde daklozen. Zij zijn verbijsterd dat de Kleine Haag opnieuw in overweging is genomen als opvangplek voor dak- en thuislozen 'ondanks het zorgvuldige voortraject naar vijf andere voorkeurslocaties'.

door John Spijkerman

Het woon- en leefklimaat rond het zorgcentrum Kleine Haag wordt door de overlast van de alcoholverslaafden op een onaanvaardbare wijze aangetast, vinden de omwonenden. Zij hebben veel overlast van de buitenruimte die werd toegevoegd aan de alcoholopvang en waar vooral in de zomermaanden veel gebruik van wordt gemaakt. ,,Wij vragen u dan ook om de locatie Kleine Haag 1-3 conform alle door uw raad genomen besluiten niet als permanente locatie voor de 24 uurs opvang van dak en thuisloze alcoholverslaafden aan te wijzen en te kiezen voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de omwonenden. Vooruitlopend daarop vragen wij u dringend om per direct de buitenruimte te laten ontmantelen cq. buiten gebruik te stellen'', stelde Ellen Tiggeler-de Jong vorige week dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. Zij is één van de omwonenden en benadrukte dat veel besluiten rond de opvang aan de Kleine Haag zonder overleg zijn genomen te beginnen met de aanwijzing in 2005 als tijdelijke opvangplek voor dak- en thuisloze harddrugsverslaafden. De gemeenteraad kwalificeerde de gevoerde procedure destijds 'als niet voor herhaling vatbaar'.

Op 3 juli 2012 besloot het college van B en W nog geen keuze te maken uit de opvangplekken voor dak-en thuislozen en voor alcoholverslaafden. Er bestond veel verzet tegen de voorkeurslocatie van het college in het Oliemolenkwartier. Daar zou een twee-onder 1 voorziening moeten komen. Op die manier wilde wethouder Boeve een miljoen euro bezuinigen op de huisvestingskosten. Dezelfde bezuiniging kan nu mogelijk ook worden gehaald door de bestaande voorzieningen aan de Kleine Haag en het Smallepad open te houden. Wethouder Boeve gaat deze mogelijkheid, met instemming van een raadsmeerderheid, nu verder onderzoeken. Maar in het verleden zijn er ook beloften gedaan aan omwonenden dat de alcoholopvang aan de Kleine Haag tijdelijk zou zijn.

Waar de omwonenden relatief weinig overlast hadden toen de Kleine Haag werd gebruikt als hostel voor harddrugsverslaafden, veranderde dat nadat er een alcoholopvang in werd gehuisvest. De omwonenden merken op dat dit besluit opnieuw zonder overleg werd genomen. ,,Vanaf dat moment is de overlast voor 100 procent in negatieve zin veranderd.'' Vooral de buitenruimte die zonder overleg met omwonenden werd toegevoegd aan de alcoholopvang verslechterde de situatie. ,,Ondanks de inzet van de medewerkers van de Stichting Centrum Maliebaan is er geen of nauwelijks effectief contact tussen centrum en buurt en is de overlast zeer groot'', merkte Tiggeler op.

Omwonenden klagen over grote geluidsoverlast en dronken en zwalkende alcoholverslaafden rond het tijdelijke zorgcentrum en in het park. Ook wijzen zij op 'de ronduit onbeschofte behandeling van omwonenden en derden' door de alcoholverslaafden. Ten slotte spreken zij over het achterlaten van afval en lege flessen op straat en in het park door de alcoholverslaafden. Volgens de omwonenden is het onmogelijk contact te leggen met de alcoholverslaafden. ,,Uiteraard hebben wij de klachten regelmatig aan medewerkers van het Centrum Maliebaan en de politie gemeld, maar ondanks alle inzet is de overlast onverkort aanwezig. Klachten hierover van omwonenden bleken niet altijd geregistreerd te worden, tenzij je daar als omwonende specifiek om vroeg.'' De overlast is met name in de zomermaanden het grootst.

Een aantal omwonenden is gestopt met het indienen van klachten omdat beloofd was dat de opvang van de alcoholverslaafden slechts tijdelijk zou zijn. Zij wijzen erop dat de gemeenteraad op 14 juni 2011 het besluit heeft genomen om geen permanente locaties voor de opvang van alcoholverslaafden aan de Leusderweg en Kleine Haag te realiseren. Omdat de zoektocht naar andere locaties volop gaande was en er naar vijf andere locaties werd gekeken, hadden omwonenden het vertrouwen dat er binnen afzienbare tijd een einde zou komen aan de overlast door het vertrek van de alcoholverslaafden.

advertentie