Ron Jagers is boos en stopt met StadsGalerij

26 september 2012 om 00:00 Nieuws

AMERSFOORT - ,,Graag wil ik u op de hoogte brengen van het feit dat ik ga stoppen met die vrijwillige activiteiten op het terrein van de kunsten, die niet direct mijn eigen beroepspraktijk raken'', schrijft kunstenaar Ron Jagers in een brief aan de gemeenteraadsleden. ,,Dat betekent dat ik dus ook ga stoppen met de werkzaamheden voor de StadsGalerij.'' Jagers geeft aan dat het bestuur van de StadsGalerij nog in overweging heeft om de activiteiten van de StadsGalerij voort te zetten. ,,Het voert daarover overleg met de wethouder.''

door John Spijkerman

Jagers maakt zich boos over het advies van de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK). Deze door het college ingestelde commissie boog zich over de meerjarige culturele subsidies over 2013-2016. Alle aanvragen werden bekeken op artistieke kwaliteit en pluriformiteit. Ook keek de commissie naar cultureel ondernemerschap, talentontwikkeling, jongeren, Stadshart of Vathorst, vernieuwend, toegankelijkheid, samenwerking en aantrekkingskracht voor stad en regio. De BACK adviseerde om geen subsidie meer te geven aan de StadsGalerij. Het college van B en W heeft dat advies naast zich neergelegd en uiteindelijk toch 13.000 euro aan subsidie uitgekeerd. Maar de hele gang van zaken heeft kwaad bloed gezet bij Jagers.

Hij heeft grote twijfels bij de kennis en kunde van de adviescommissie.Voor wat betreft de StadsGalerij rammelt het advies aan alle kanten, vindt Jagers. ,,De commissie had er beter aan gedaan om te zeggen: sorry, hier weten we te weinig van. hier kunnen we geen advies over geven. Of ze had zich de vraag kunnen stellen: hoe krijgen we de informatie op tafel om wel een verantwoord advies te geven. De opstelling die nu gekozen is maakt mij er niet vrolijker op. Deze commissie zit nog vier jaar. Ik ga dat niet meer meemaken vanuit de positie van de StadsGalerij. De eisen die worden opgelegd aan StadsGalerij leggen zo'n enorme druk op het werk voor de StadsGalerij, dat het niet meer spoort.'', vindt Jagers. Zulke eisen mogen gesteld worden aan een professionele organisatie, maar niet voor vrijwilligerswerk wat het werk voor de StadsGalerij voor hem grotendeels is.

Jagers zet zijn vraagtekens wat BACK met kwaliteit bedoeld. ,,Kwaliteiteisen is een holle en loze kreet als niet gelijktijdig duidelijk wordt gemaakt wat de normen van de maatlat zijn, als niet gelijktijdig helder gemaakt wordt met welke maateenheid gemeten wordt. Het is uitermate riskant om een kwaliteitsuitspraak over een product te doen als je het product niet kent. ,,Het advies meldt niet wat de kwaliteitsmeetlat is en de BACK geeft er geen blijk van dat ze weet wat er in de winkel omgaat. Hoe serieus moeten we dus het advies nemen? Je moet het serieus nemen omdat de BACK rechtstreeks adviseert aan de wethouder voor cultuur:het advies telt. Maar vooralsnog kan het inhoudelijk niet of nauwelijks serieus genomen worden.''

,,Maar wie stelt dat de StadsGalerij maalt om kwaliteit, die heeft nog nooit het programma van de StadsGalerij bekeken. Want wat is er mis met de kwaliteiten van: Astrid Hermes, Mardoe Painter, Ilse Leenders, Atze Haitsma, Jeroen Vos, Maarten van de Laag, Monica de Jong, Theo van Delft, Marijke Vijfhuizen, At van Vliet, Lucas Steenhuis, André Groothuizen, Leo van der Veen, Juane Xue? Wat ontbreekt er aan de kwaliteiten van Hannah Blom, Hanna Salonen, Marijke Schurink, Carla Hamer, Annemieke Alberts, John Konijn, Sadik Kwaish Alfraji? Ik daag de BACK uit om de opmerking over kwaliteit hard te maken.''

De adviescommissie kent de situatie van de StadsGalerij in Amersfoort niet of nauwelijks, vindt Jagers. ,,Wie schrijft dat de StadsGalerij net als KunstInAmersfoort graag in anti-kraakpanden exposeert maakt twee enorme missers. De activiteiten van KunstInAmersfoort zijn volstrekt verschillend van de activiteiten van de StadsGalerij. En dat de StadsGalerij graag in anti-kraakpanden exposeert is volledig uit de duim gezogen en getuigt van een gebrek aan kennis over de ontwikkelingen rondom de StadsGalerij. De StadsGalerij startte in de Observant, maar moest daar uit omdat wethouder De Wilde wilde dat de ruimte geld zou gaan opbrengen. En dat deed en doet de StadsGalerij niet. Er was vervangende ruimte gevonden in Rohm en Haas. Daar is ook een expositie gehouden, maar wethouder Kruyt vorderde de ruimte voor poppodium De Kelder. Gerard de Kleijn bood de StadsGalerij uitkomst met een ruimte achter de Artotheek. Na het verdwijnen van de Artotheek naar de bibliotheek moest de StadsGalerij wel anti-kraak: het budget is gewoon te laag om iets te huren.''

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie