SKA en skon starten met bso-extra

Nieuws

AMERSFOORT - Begin 2012 breiden kinderopvangorganisaties SKA en skon hun aanbod uit met bso-extra. Dit is buitenschoolse opvang voor kinderen die baat hebben bij extra begeleiding en meer structuur en duidelijkheid.

Deze kinderen worden opgevangen binnen bepaalde reguliere bso's waar extra, gespecialiseerde begeleiding is. Want naast veiligheid en structuur is gelijkwaardigheid en de kans om te participeren een belangrijk pedagogisch uitgangspunt van bso-extra.

De bso-extraplaatsen zijn beschikbaar voor kinderen uit het regulier onderwijs en in bepaalde gevallen ook voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Bso-extra wordt aangeboden binnen vier reguliere bso's in Amersfoort: bso Elmo (SKA) in Vathorst, bso de Savanne (SKA) in Zielhorst, bso de blauwe gekko (skon) in het Soesterkwartier en bso de blauwe steenvis (skon) in Schuilenburg. Voor bso-extra geldt het reguliere bso-tarief. Dit is mogelijk dankzij een subsidie van de gemeente Amersfoort en het onderwijs.

Samenwerking

Bso-extra is op initiatief van de SKA tot stand gekomen in nauwe samenwerking met skon, Trajectum, Zandbergen, Joozt, de gemeente Amersfoort en het basisonderwijs. Het project bso-extra loopt in elk geval tot eind 2013. Bij succes wordt bso-extra na die tijd voortgezet. Dit zal afhankelijk zijn van het al dan niet vinden van financiering.

Voor meer informatie: www.ska.nl

advertentie