Rapport veegt vloer aan met gang van zaken rond Eemhuis

Nieuws

AMERSFOORT - Een wethouder van Cultuur die onvoldoende sturing heeft weten te geven aan het project Eemhuis. Die het complexe dossier niet goed volgde en te weinig kritische reflectie had. Een ambtenarentop die een cruciaal raadsvoorstel slecht voorbereidde, een falend risicomanagement voerde en die bovendien veel en veel te laat aan de alarmbel trok. En tenslotte een wethouder van Financiën, die op belangrijke momenten alerter en kritischer had moeten zijn.

door André van der Velde

Deze conclusies vormen de kern van het woensdagavond gepresenteerde rapport dat bureau PRC in opdracht van de Amersfoortse gemeenteraad heeft opgesteld. De raad besloot het onderzoek in te laten stellen nadat het begin september door het college op de hoogte was gebracht van een mogelijke kostenoverschrijding van 7 miljoen euro. Verantwoordelijk wethouder Mirjam Barendregt (Cultuur) trad naar aanleiding van de kostenoverschrijding af, nog voordat de gemeenteraad haar hiervoor ter verantwoording had kunnen roepen. Nadat het onderzoek was begonnen, werd overigens duidelijk dat de kostenoverschrijding ondertussen was opgelopen tot meer dan tien miljoen euro.

Een deel van de problemen is terug te voeren op het eind vorig jaar gepresenteerde voorstel van wethouder Barendregt om de invulling van het Eemhuis te wijzigen. Poppodium De Kelder zou niet in het Eemhuis komen en daarvoor in de plaats kon Kunsthal KAdE komen, temeer de geplande uitvoeringszaal van Scholen in de Kunst overbodig was geworden.

Het plan werd op 15 februari 2011 door de raad aangenomen. Volgens PRC was het voorstel echter door de sector Welzijn, Sociale Zekerheid en Onderwijs (WSO) niet zorgvuldig en onvoldoende voorbereid. Zo waren interne en externe studies naar de kosten van de inpassing van KAdE en de gevolgen voor de planning en het budget niet gemaakt. Het bureau concludeert ook dat wethouder Barendregt zich bij de voorbereiding van het raadsvoorstel te weinig kritisch heeft opgesteld. Ook stellen de onderzoekers dat het voorstel zonder onderbouwing van de haalbaarheid eigenlijk nooit aan de raad had mogen worden voorgelegd.

Op dat vlak treft het college ook blaam. PRC stelt dat het college en dan met name wethouder Hans Buijtelaar van Financiën kritischer en alerter had moeten zijn bij de voorbereiding van het raadsbesluit. Het college, dat druk bezig was met de bespreking van de bezuinigingsvoorstellen, sprak zelfs over een goed voorstel waarbij werd aangenomen dat de inpassing van KAdE binnen planning en budget zou plaatsvinden. Naar de onderbouwing daarvan werd door het college en Buijtelaar niet gevraagd.

Het onderzoek heeft ook in beeld gebracht dat eind april 2011 de aannemer de - ambtelijke- bouwdirectie op de hoogte bracht van een kostenoverschrijding. De hoogte daarvan was toen nog niet duidelijk. De ambtelijke top, waaronder de oude en nieuwe projectleider Bouw, de sectorcontroller, de directeur WSO en de de gemeentesecretaris, wist eind mei van financiële problemen rond het Eemhuis. Hoewel de omvang nog niet bekend was, had volgens PRC het college toen op de hoogte moeten worden gebracht. Door dat niet te doen heeft de ambtelijke top ,,te weinig politieke sensitiviteit getoond richting college en raad''. Wethouder Barendregt zelf was op 6 juli op de hoogte van de overschrijding en zij had volgens PRC toen zelf direct het college en de raad moeten informeren. Dat heeft zij echter niet gedaan. Wethouder Buijtelaar werd op 22 augustus op de hoogte gebracht en een week later de overige collegeleden.

,Dit rapport geeft aan wat er mis is gegaan. De tien miljoen euro aan kostenoverschrijding is een zichtbaar component hiervan'', reageerde wethouder Buijtelaar woensdagavond na afloop van de raadsvergadering over het rapport. ,,Het is best heftig als je alles zo op een rijtje ziet.'' Inhoudelijk wil hij er echter nog niet op ingaan. ,,Het college heeft anderhalve dag nodig om het rapport te bestuderen. Vrijdag komen we met een reactie.''

Oud-wethouder Cultuur Arriën Kruyt was woensdagavond op de publieke tribune aanwezig om kennis te nemen van de onderzoeksresultaten. ,,Het rapport is echt ontluisterend'', meent de directe voorganger van Mirjam Barendregt. ,,Het ontbreken van communicatie bijvoorbeeld. Ongelooflijk dat ambtenaren niet met een wethouder praten. De gemeentesecretaris wist van de overschrijdingen op 30 mei en pas in augustus wordt het college ervan op de hoogte gebracht. Dat snap ik echt met de beste wil niet. En wat ik heel erg vind is dat Amersfoort het imago had een financieel degelijke gemeente te zijn. Dat beeld ben je nu kwijt. Ons was dat als verantwoordelijk college echt niet overkomen.''

advertentie