Betere doorstroming verkeer westkant Amersfoort

Nieuws

AMERSFOORT - De gemeente zoekt naar oplossingen voor een betere doorstroming van verkeer aan de westkant van Amersfoort. Uit dertig voorstellen zijn vier mogelijke oplossingen gekozen. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor deze oplossingsrichtingen verder uit te werken.

Voor de westkant van Amersfoort wordt al lange tijd een oplossing gezocht om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Het verkeer stroomt in de spits onvoldoende door. Met de toekomstige ontwikkelingen zal de gemiddelde reistijd van Birkstraat tot Stichtse Rotonde in beide richtingen in de ochtend- en avondspits verder oplopen als er niets gedaan wordt.

Het college wil in deze raadsperiode een besluit nemen. Daarbij kijken ze naar de landschappelijke en ruimtelijke consequenties en de gevolgen voor ecologie, milieu, leefbaarheid en de verbindingen tussen stad en land. De uitwerking richt zich op kleine maatregelen aan de huidige weg, mogelijkheden voor de spoorkruising en mogelijkheden om het Bernhardkazerne vanaf de oostzijde te passeren.

advertentie