Gemeentelijke bijdrage aan nieuwbouw Hemus

Nieuws

AMERSFOORT - Het college van burgemeester en wethouders wil Hemus een gemeentelijke bijdrage geven van meer dan 1 miljoen voor de realisatie van de nieuwe accommodatie van de roeivereniging. Hemus draagt zelf ook bij aan de kosten voor nieuwbouw.

In augustus koos roeivereniging Hemus als nieuwbouwlocatie definitief voor een plek ter hoogte van het nieuwe Meander Medisch Centrum aan de Maatweg. Bij deze locatie moet de dijk worden verlegd en grond van het ziekenhuis worden aangekocht. Om dit te realiseren, stelt het college voor om 800.000 euro uit gelden voor de reserve stedelijke voorzieningen beschikbaar te stellen en in totaal 300.000 euro uit de 1/3e regeling voor sportaccommodaties.

Oorspronkelijk werd ingezet op het concept Huis van de Watersport waarin De Reddingbrigade, Stichting Waterlijn en roeivereniging Hemus een plek zouden krijgen. Hiervoor is een bijdrage van 1,1 miljoen euro toegezegd. Inmiddels is Hemus de enige initiatiefnemer en dat heeft geleid tot een bijgesteld plan.

Wethouder Hans Buijtelaar van Sport: ,,Met dit besluit krijgt Hemus het onderkomen waar de vereniging al lange tijd naar uitkeek. In een uiterste inspanning heeft Hemus een manier gevonden om nieuwbouw op hun voorkeurslocatie mogelijk te maken binnen de financiële ruimte."

advertentie