Bezuiniging leerlingenvervoer treft 328 leerlingen

Nieuws

AMERSFOORT - Ouders of verzorgers van 328 leerlingen die naar het speciaal (basis) onderwijs gaan, krijgen met ingang van het schooljaar 2012/2013 geen vergoeding meer voor het vervoer van hun kinderen naar school. Dat komt omdat de afstandsgrens die geldt voor een vergoeding, wordt opgerekt van 500 meter naar zes kilometer. Deze ouders moeten het vervoer van hun kinderen voortaan zelf regelen en betalen.

door John Spijkerman

Op 1 juni 2011 maakten in totaal 890 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer. Ruim een derde van deze groep komt straks niet meer in aanmerking voor een vergoeding. Deze bezuinigingsmaatregel van het college van b en w op het leerlingen vervoer moet jaarlijks een half miljoen euro opleveren. Ouders kunnen een beroep doen op leerlingenvervoer als hun kind niet naar het gewone onderwijs kan of als hun kinderen een school bezoeken met ‘een richting’, zoals een reformatorische of een Islamitische school. Er worden vergoedingen gegeven voor het reizen met de grote bus of het taxibusje, het openbaar vervoer of de fiets. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen geldt nu voor het speciaal onderwijs een afstandsgrens van 500 meter van de school. Die afstand wordt verhoogd naar 6 kilometer.

De bezuinigingsmaatregel treft vooral ouders van leerlingen met een gedrag- en/of leerstoornis. Volgens het college zijn deze leerlingen in staat om zelfstandig te reizen. Het college verwijst naar de Leerplichtwet waarin staat dat de verantwoordelijkheid voor het vervoer van de leerling naar school bovenal een taak is van de ouders. In ‘moeilijke gevallen’ kan gebruik worden gemaakt van een uitzonderingsregeling. Leerlingen met een structurele handicap, of die nou lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk is komen altijd in aanmerking voor een vergoeding omdat zij niet zonder begeleiding kunnen reizen. Het gaat hier om een groep van 160 kinderen.

De gemeente heeft overlegd met schoolbesturen. De besturen zijn bang dat leerlingen hierdoor thuis komen te zitten. De gemeente merkt op dat deze kinderen leerplichtig zijn en dan in aanraking komen met een leerplichtambtenaar en in schrijnende gevallen zijn uitzonderingen mogelijk. Volgens schoolbesturen hebben leerlingen die nu gebruik maken van het leerlingenvervoer dat ook het meeste nodig hebben. De gemeente betwijfelt dat omdat nu bij toewijzing niet wordt gekeken naar de aard van de problematiek bij leerlingen.

Willem Kuijpers algemeen directeur van de Stichting Meerkring waaronder het openbaar onderwijs in Amersfoort valt, denkt dat veel van de 328 leerlingen niet op eigen gelegenheid naar school kunnen. ,,Wat ons betreft zijn er veel schrijnende gevallen.’’ Hij verwacht dat leerplicht het druk gaat krijgen. ,,Het zou me niet verbazen als ouders ervoor kiezen om hun kinderen thuis te laten.’’ Directeur André Braun van de Prof. Groenschool merkt op dat de ouders de hiermee te maken krijgen al vaak in de hoek zitten waar de klappen vallen. Hij is bang dat ouders hun kinderen niet meer naar het speciaal onderwijs sturen. ,, Ze zullen een opleiding kiezen die voor hun kind niet het beste is.’’ Braun voorziet dat de leerlingen steeds meer in het gewone basisonderwijs terechtkomen, met alle problemen vandien.

advertentie