Afbeelding
Archief BDU Media

Renovatie stadhuis wordt doorgelicht

Nieuws

AMERSFOORT - Het huidige stadhuiscomplex is sterk verouderd en moet worden gerenoveerd. Die renovatie gaat twintig miljoen euro kosten en wordt gekoppeld aan de invoering van Het Nieuwe Werken (HNW) op het stadhuis.

Naar aanleiding van de miljoenenoverschrijding bij het Eemhuis worden ook andere grote projecten waaraan de gemeente werkt opnieuw bekeken. Het project renovatie stadhuis is één van die projecten. De resultaten van deze doorlichting worden eind oktober bekendgemaakt.

De renovatie van het stadhuis moet worden gekoppeld aan de invoering van het nieuwe werken. Want die renovatiebeurt moet ‘hoe dan ook worden uitgevoerd’, schrijven b en w. Op dit moment worden de eisen en wensen vastgelegd in een programma van eisen. Er wordt ook gekeken naar aanbestedingsstrategie en bouworganisatievorm.

Het is de bedoeling dat met de invoering van het nieuwe werken vanaf 2014 jaarlijks 1 miljoen euro wordt bespaard. Inrichting van de gemeentelijke organisatie volgens de principes van ‘het nieuwe werken betekent meer gedigitaliseerde werkprocessen, minder managers en minder werkplekken. Vooral dat flexwerken moet een bezuiniging opleveren. De gemeentelijke organisatie moet slagvaardiger, transparanter en flexibeler worden. Het werk moet efficiënter, effectiever en plezieriger worden georganiseerd. Daarbij gaat het niet alleen over aanpassingen in gebouw en ICT, maar ook de bedrijfscultuur en aansturing.

advertentie