Sebou brengt meer kleur

Nieuws

AMERSFOORT - De onlangs in Amersfoort opgerichte Stichting Sebou richt zich op het trainen en organiseren van ondernemers van Marokkaanse komaf. De eerste drie bijeenkomsten in Liendert trokken eerder deze maand al zo’n dertig belangstellenden. Initiatiefnemer Hatim Salama is tevreden met de opkomst. ,,Maar’’, benadrukt hij, ,,iedereen is welkom, niet alleen Marokkaanse ondernemers.’’

Netwerk voor Marokkaanse ondernemers

door André van der Velde

,,De Sebou is de langste rivier van Marokko en verbindt zo heel veel plaatsen. Vanuit die gedachte hebben we deze naam gekozen: we willen iets zijn dat ondernemers met elkaar verbindt’’, vertelt voorzitter Salama. ,,De stichting is in juni 2010 opgezet als initiatief vanuit ZZP BV. Men kwam bij mij terecht omdat ik mij als zelfstandige ondernemer al bezighield met het opzetten van activiteiten om autochtone en allochtone ondernemers met elkaar in contact te brengen. En in die periode merkte ik dat Marokkaanse ondernemers maar weinig contact hebben met de Kamer van koophandel, de belastingdienst of de gemeente.’’

De trainingen die het Marokkaans ondernemersnetwerk met hulp van de gemeente door externe deskundigen laat verzorgen, zijn gericht op het uitbreiden van de kennis en vaardigheden die ondernemers nodig hebben. Salama: ,,De eerste bijeenkomst stond in het teken van het maken van een ondernemingsplan, de tweede ging over belastingen, de derde over administratie. Op stapel staan nog marketing en computergebruik.’’ Die bijeenkomsten zijn overigens ook los te volgen.

Belangrijk nevenaspect is dat de ondernemers elkaar ontmoeten en zo kunnen netwerken. Op dat vlak is volgens Salama veel te winnen. ,,Kijk naar de afgelopen twintig jaar. Het is niet gelukt de netwerken dichter bij elkaar te brengen. Waarom niet? Veel Marokkaanse ondernemers herkennen zich niet in de bestaande netwerken en vinden het netwerken iets vanzelfsprekends. De ondernemers die onze bijeenkomsten bezoeken zullen zich meer organiseren en zo zullen ze op termijn meer kleur brengen in de bestaande vooral witte netwerken.’’

Een van de deelnemers die al een bijeenkomst gevolgd heeft is de startende ondernemer Khalid Said. Hij is een van de oprichters van het bedrijfje Solide Zorg, dat thuiszorg aanbiedt aan Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Het initiatief van Sebou roemt hij. ,,Ondernemers kunnen op een laagdrempelige manier kennis maken met verschillende aspecten van het ondernemen. Bij ondernemen komt zoveel kijken, dat het het handig is om die bijeenkomsten te volgen’’, vertelt hij. De les over de belastingen vond hij echter wel erg algemeen. ,,Het zou mooi zijn als Sebou als vervolg hierop enkele thema’s verder uitdiept.’’

De bijeenkomsten vinden trouwens heel bewust in een wijk, Liendert plaats. Salama: ,,Zo werk je aan het verbeteren van de economie in de wijk. We hopen in de toekomst om vanuit het buurtbudget deze bijeenkomsten ook in andere wijken te kunnen organiseren.”

uDe volgende bijeenkomsten zijn op 21 februari en 2 maart bij AV Werkt in Liendert, van 19.00 - 21.30 uur. Meer info op www.sebou.nl.

advertentie