Ondertekening Participatieplan Vogelbuurt
Ondertekening Participatieplan Vogelbuurt Petra van Schaik

Projectcommissie Vogelbuurt en Alliantie samen verder

Nieuws Deel je nieuws

Op 4 februari ondertekenden Romin van der Meiden, namens de Projectcommissie Vogelbuurt, en Joan van der Burgt, directeur de Alliantie regio Amersfoort, het participatieplan voor de toekomstplannen van de Vogelbuurt in Liendert. De ondertekening vond plaats op kantoor van HBVA in aanwezigheid van het HBVA-bestuur. In dit plan zijn de afspraken vastgelegd over de bewonersparticipatie, de communicatie en de samenwerking tussen de Projectcommissie en de Alliantie in dit project.

Uitgangspunt van de Alliantie en de Projectcommissie is dat er een toekomstplan moet komen voor de buurt dat door een ruime meerderheid van de bewoners wordt gedragen.

“We zijn echt heel erg blij dat we weer samen aan tafel zitten”, aldus Joan van der Burgt. “Nu kunnen we samen met de Projectcommissie vormgeven aan de uitvoeringsplannen in deze buurt. De Projectcommissie heeft dezelfde status, rechten en plichten als een bewonerscommissie volgens de Woningwet. De door de Alliantie voorgestelde werkzaamheden betreffen sloop/nieuwbouw.”

 

Het project

Het projectgebied Vogelbuurt bestaat uit de volgende woningen: Kramsvogelstraat 1-10 en 12-15 even en oneven, Kwikstaartpad 35-46 even en oneven, Talingstraat 1-21 oneven, IJsvogelpad 1-35 oneven, Geelgorsstraat 17-22 even en oneven, Merelstraat 5-11 oneven, Mezenpad 2-9 even en oneven, Mussenpad 1-8 even en oneven, Tapuitstraat 1-6 en Vinkenbaan 1-7 oneven.

 

Participatie conform Overlegwet

De groep werkt met/binnen de vastgestelde kaders vanuit de Overlegwet en het Sociaal Statuut Amersfoort 2014-2018. De Alliantie maakt het plan en stemt veel onderdelen daarvan af met de Projectcommissie, conform artikel 3 in de Overlegwet. (Bijvoorbeeld ontwerpen, tekeningen, een proefwoning, kleuren van nieuw schilderwerk, keuzes bij nieuwe keukens en badkamers en eventueel plattegrond wijzingen.) Als het plan gereed is (technisch en sociaal) wordt de Projectcommissie om een advies gevraagd zoals in Artikel 5 van de overlegwet is  vastgelegd.

advertentie
advertentie