Afbeelding
Ries de Beer

Amersfoort meest sportieve stad van Nederland

18 november 2020 om 06:33 Overig

AMERSFOORT Amersfoort is de meest sportieve stad van Nederland, en in het oosten van Nederland wordt opvallend veel meer in verenigingsverband gesport dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit de nieuwe Atlas voor gemeenten, die vandaag verschijnt.

In die nieuwe Atlas wordt de gemeentelijke sportindex geïntroduceerd. Die is ontwikkeld in samenwerking met de Academie Sport en Bewegen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en geeft het sportaanbod en de sportdeelname per gemeente weer. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen sporten die in verenigingsverband plaatsvinden en individuele sporten.

Kijkend naar de totale deelname aan sport is Amersfoort de sportstad van Nederland. In Heerlen wordt door de bevolking het minst gesport. Opvallend is ook dat er in veel van de steden in Zuid-Holland relatief weinig wordt gesport:

Bovenkant ranglijst sportindex*
1. Amersfoort
2. Utrecht
3. Breda
4. Nijmegen
5. Leiden

Onderkant ranglijst sportindex*
46. Rotterdam
47. Emmen
48. Nissewaard
49. Schiedam
50. Heerlen

*de bovenste en onderste vijf op de ranglijst van de 50 grootste gemeenten van Nederland. bron: Atlas voor gemeenten 2020

SPORTAANBOD Sportdeelname blijkt minder sterk samen te hangen met sportaanbod dan op voorhand wellicht verwacht zou worden. Er zijn genoeg steden met weinig aanbod en een hoge sportdeelname. Andersom zijn er ook steden met voldoende mogelijkheden om te sporten, maar desondanks een lage deelname. Blijkbaar spelen er andere factoren een rol die bepalen of mensen gaan sporten, zoals het inkomens- en opleidingsniveau.

Er is een sterke samenhang tussen sportdeelname enerzijds en de ervaren gezondheid van de bevolking en zorgkosten anderzijds. Gemeenten met relatief veel sporters hebben over het algemeen een relatief groot aandeel inwoners met een goede ervaren gezondheid. Ook zijn de gemiddelde zorgkosten in deze gemeenten lager. Om de deelname aan sport te vergoten is voldoende aanbod een randvoorwaarde, maar sportbeleid gericht op het activeren van specifieke doelgroepen cruciaal.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie