Bestuur van AV Triatlon (staand Christl Foekema) en Arda Thijssen van Team Para Atletiek.
Bestuur van AV Triatlon (staand Christl Foekema) en Arda Thijssen van Team Para Atletiek. AV Triatlon

AV Triathlon en Para Atletiek willen sporten voor iedereen mogelijk maken

Atletiek

AMERSFOORT AV Triathlon en Para Atletiek spannen zich gezamenlijk in om zoveel mogelijk mensen met een handicap aan het sporten te krijgen. ,,Want sporten moet voor iedereen mogelijk zijn’’, stellen Christl Foekema bestuurslid van AV Triathlon en Arda Thijssen van Para Atletiek.

Marcel Koch

Het initiatief moet nog vaste vorm krijgen, maar aan enthousiasme en suggesties geen gebrek. Thijssen: ,,Ik kan me zo voorstellen dat wij als Para Atletiek aan de trainers van AV Triathlon onze hulp aanbieden, als vraagbaak fungeren of meedenken over hoe we gehandicapten uit Amersfoort zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.’’ Foekema op haar beurt: ,,Dit initiatief omarmen we als AV Triathlon van harte en het ligt in het verlengde van ons aanbod racerunning (thans framerunning), dat speciaal bedoeld is voor jongeren met een beperking.’’ 

Jankend kwam ik over de finishlijn: ik had mijn droom verwezenlijkt

Gelet op haar handicap dacht Thijssen - ze mist haar linker onderarm en heeft een spastisch been - dat sporten niet voor haar was weggelegd. Maar inmiddels weet ze beter: onlangs voltooide de Amersfoortse de mini-triathlon van Vathorst. Thijssen: ,,Bij mij, maar ook bij de artsen, leefde altijd het idee dat een triathlon voor mij niet was weggelegd. Toch ben ik op een zeker moment met de coach van het Para Atletiek gaan praten en die verkondigde direct: waarom zou jij dat niet kunnen? Dat zetje in de rug had ik net nodig.”

,,Vervolgens ben ik een paar keer gaan meetrainen en kreeg ik het hardlopen steeds beter onder de knie. Natuurlijk is het een lange weg geweest. Ik heb veel intensieve oefeningen moeten doen en zeker ook flink gehuild als het even tegenzat, maar uiteindelijk lukte het me om die 5 kilometer te volbrengen. Jankend kwam ik over de finishlijn: ik had mijn droom verwezenlijkt. Zo’n ervaring gun ik zoveel mensen met een handicap ook en dus heb ik namens Para Atletiek contact gezocht met AV Triathlon om gezamenlijk te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om gehandicapten aan het sporten krijgen, op welk niveau dan ook.’’

De coach van het Para Atletiek verkondigde: waarom zou jij dat niet kunnen? Dat zetje in de rug had ik net nodig

Het verhaal van Arda sprak ons zeer aan, zegt Christl van AV Triathlon. ,,De missie van Para Atletiek dat iedereen moet kunnen sporten onderstrepen wij van harte en we willen dat graag in Amersfoort in beweging zetten, in de hoop dat andere gemeentes het ook oppikken. Dit initiatief bevordert de gezondheid. Met de ervaring en kennis van Para Atletiek kunnen wij als vereniging in de nabije toekomst wellicht een thuis bieden voor mensen met een beperking.’’ 

Arda benadrukt: ,,We willen graag dat iedereen die een handicap heeft niet op de bank blijft zitten en denkt: sporten is voor mij niet weggelegd. Tegen iedereen die dat in zijn hoofd heeft, zou ik wil zeggen: kom, laten we het eerst eens proberen en zo nodig een oplossing vinden waardoor jij wel kan sporten. Uiteindelijk streven we naar inclusiviteit bij sportverenigingen. Mensen met een beperking moeten gewoon mee kunnen doen met ‘normale mensen’.’’

Dit artikel maakt deel uit van een commerciële sportbijlage die half september in De Stad Amersfoort verscheen.Bij interesse in een advertorial of ander vorm van publiciteit in onze papieren kranten of digitale kanalen, staat media-adviseur Arnout Wagemans u graag te woord over de mogelijkheden: tel. 06-55706846, m.rodenburg@bdu.nl.
(Deze sportbijlage kwam tot stand in een samenwerking tussen BDU Media en SRO).

advertentie
advertentie