Met dit festival snijdt het mes dus aan twee kanten. Er is immers naast een feest - met muziek, meer culturele uitingen en misschien ook sport - ook een gelegenheid om te kijken hoe zo’n autoluwe Stadring uitpakt. De binnenstad is al autoluw, maar hier raast het verkeer nog over de volle breedte van het voormalige plantsoen. De motie van D66 werd goedgekeurd en had als titel ‘Festival van Inzic...