Kerkdiensten

Informatie

Kerinam

Middagpauzedienst van 12.30 uur tot 12.55 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61: wo. 5 juni: ds. W. Quist.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zo. van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.

Taizé-jongerenviering

Eén keer per maand op vrijdagvond om 20.00 uur viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

Golfbreker Radio (87.5 FM)

zo. 10.00 uur: GKV Kandelaar; 17.00 uur: St. Joriskerk.

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. M. Glastra.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. L.C. Houweling.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. L.C. Houweling.

Birkhoven, Soesterweg 533: zo. geen dienst.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: pastor J. de Froe, eucharistie.

Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: ds. J. ter Avest, H.A.

Zorgcentrum De Liendert: zo. 9.30 uur: mevr. K. Adrichem, woord en communie.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, woorddienst.

Protestantse Gemeente

Adventkerk: zo. 10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur: ds. A. Romein, Ede.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. L. van Nieuwpoort.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder, jongerendienst.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. K. van der Kamp, Kampen.

St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. W.J. Dekker, voorber. H.A.; 18.30 uur: ds. F. van Roest, Noordwijk.

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. R. van Elderen.

De Bron, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan; 17.00 uur: dhr. A. v.d. Mheen, Bunschoten, DMB.

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: dhr. G. Wolfert.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. T. Woltinge.

Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H’veen: zo. 10.00 uur: ds. M. Hofland; 16.30 uur: zie Kruispunt-West.

Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.00 uur: ds. R. van der Spoel, H.A.; 16.30 uur: gezamenlijke jeugddienst, ds. M. Hofland.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.30 uur: mevr. Th. Deinum-Kloek.

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.

Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: geen opgave ontvangen.

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: p.w. G. Timmerman, viering.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga, H.A.; 19.00 uur: ds. A.A. Kramer, H.A. en nabetr.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink, H.A.; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema, H.A.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. A.A. Kramer, openb. geloofsbelijdenis; 17.00 uur: ds. A. Kruizinga, themadienst.

Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur: voorber. H.A.; 10.30 uur: ds. J. Boersma, Veenendaal, voorber. H.A.; 16.30 uur: jeugddienst.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. B. Luiten; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. B. Luiten, H.A.; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. K. Beiboer; 17.00 uur: ds. C.J. Mewe, Spakenburg.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. K. Beiboer; 15.00 uur: dienst.

Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. G. Gunnink, H.A.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: vesperviering, dhr. A. v.d. Wiel, met samenzang; zo. 11.00 uur: woord en communie, p.w. J. van Pampus, m.m.v. koor 4U.

Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricuskerk, M. Withoosstraat 34a: geen opgave ontvangen.

H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: za. 19.00 uur: viering van woord en gebed o.l.v.parochianen; zo. 9.30 uur: eucharistie, m.m.v. gemengd koor; di. 4 juni 19.00 uur: viering van vergeving van de EHC.

St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: viering met brood en water, F. van Kan en M. Verstraelen, m.m.v. mannenschola; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur (za. v.a. 11.30 uur klassieke muziek).

H. Geestkerk, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor Thong en A. Leenders, m.m.v. open cantorij; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

St. Martinuskerk, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: eucharistie/familieviering, pastoor Tuan, m.m.v. kinderkoor; zo. 9.30 uur: eucharistie, pastoor Tuan en diaken F. Sieraal, m.m.v. Martinuskoor.

St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: geen opgave ontvangen.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: do. 19.00 uur: oec. avondgebed; zo. 10.00 uur: schriftlezing en gebed.

Overige kerken

Geref. kerk (Herst.), aula Oud-Leusden, Vlooswijkseweg 2, Leusden: zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: dienst

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: P. Busstra, Apeldoorn; 17.00 uur: ds. J.W. Ploeg, Asperen.

Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: drs. R.W.J. Soeters, H.A. en dankz.

Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. C. Steverink

Life ConneXion, Natriumweg 6: zo. 10.30 uur: Themabijeenkomst.

Baptistengemeente, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Algolweg 20: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indon.en Ned. Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst. Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.

Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.

Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.

Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: br. en zr. Oort.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Jaap Engberts, H.A.; di. 20.00 uur: bidstond.

Volle Evang. Gem. El Shaddai, Ariane 40: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Kosmonaut 2: zo. 10.00 uur: Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.

Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: dienst.

Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: gebed; zo. 10.30 uur: pastor Nanny Benjamins.

Evangelisch centrum De Aar, wijkcentrum ‘t Middelpunt, Zielhorst: zo. 10.00 uur: samenkomst.

Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. W. Verdonk, Den Haag, H.A.

Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 10.00-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.

Christengemeente DoorBrekers: zo. 9.30 en 12.00 uur: dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk, Mozartweg 54: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.

Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.

Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.

Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.

Universeel Soefisme, Zuidsingel 45: elke 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering.

Iraans-Ned. diensten, Martuskerk, Copernicusstraat: zo. 9 juni 14.00 uur: Hans Werkman. Dienst tweetalig in Farsi en Nederlands.

advertentie