Gluren bij de buren blijft groeien

Cultuur

AMERSFOORT - ,,Gluren bij de buren is echt een Amersfoorts festival’’, zegt organisator Siep Stronks. ,,Je hebt 80 tot 85 Amersfoortse festivaldirecteuren, zo’n 80 Amersfoortse artiesten en allemaal Amersfoortse bezoekers. Het culturele evenement waarbij Amersfoorters schaamteloos een kijkje kunnen nemen in een woonkamer van een ander, gaat alweer zijn vierde seizoen in.” Op zondag 12 december tussen 12.00 en 18.00 uur is het weer zover.

door John Spijkerman

Drie of vier optredens van twintig tot dertig minuten, een mengeling van cultuur en ontmoeting: daar draait het om bij Gluren bij de buren. ,,Ons doel is de Amersfoortse amateurkunst een ‘boost’ te geven. Daarnaast willen wij de ontmoeting in de Amersfoortse wijken stimuleren’’, legt Siep Stronks uit. Naast Siep en zijn tweelingbroer Sijmen zijn ook Dirk Jan Van Oord en Teun Gruijters bij de organisatie betrokken. Overgewaaid uit Utrecht is Gluren bij de buren in Amersfoort uitgegroeid tot het grootste woonkamerfestival van Nederland. Verdeeld over meer dan tachtig woonkamers traden vorig jaar Amersfoortse artiesten op en waren er rond de 8000 bezoeken.

Gluren bij de buren leeft bij de Amersfoorters. Her en der in de stad hangen inmiddels pamfletten waarop staat dat woonkamereigenaren en artiesten zich kunnen aanmelden bij de website: www. glurenbijdeburen-amersfoort.nl. Siep Stronks verwacht dat er dit jaar minstens net zoveel woonkamers en artiesten meedoen als vorig jaar. De aanmelding is ook nog niet eerder zo snel gegaan. ,,We zitten nu al rond de 60 tot 65 woonkamers. Bij tachtig procent van aanmeldingen gaat het om nieuwe deelnemers.’’ Het liefst wil de organisatie in elke wijk een cultureel zo divers mogelijke programmering aanbieden met onder meer muziek, dans, theater en cabaret.

Belangrijk is dat Gluren bij de buren echt uitgerold wordt over de hele stad. Dat betekent dat er in alle wijken meerdere adressen moeten zijn waar optredens plaatsvinden. ,,We willen dat bezoekers na een optreden in vijf minuten naar een volgend optreden kunnen.’’ Wijken waar altijd veel aanmeldingen zijn, zijn de binnenstad, Kattenbroek en wijken in Amersfoort Zuid. In de wijken Kruiskamp, Liendert, Randenbroek en Schuilenburg is het aantal aanmeldingen minder groot. Gluren bij de buren is het ‘feestje’ van de woonkamereigenaren. Zij moeten zoveel mogelijk zelf reclame maken voor hun ‘eigen festival’ . ,,Ze worden gestimuleerd om al hun buren uit te nodigen.’’

advertentie
advertentie