Dhr. Tjoonk uit de Kattekampen ontving als twintigste inschrijver een bosje bloemen van regiodirecteur
Anita van den Berg.
Dhr. Tjoonk uit de Kattekampen ontving als twintigste inschrijver een bosje bloemen van regiodirecteur Anita van den Berg. Christine Janse

Eerste huishoudens sluiten zich aan bij nieuwe buurtwarmtenetten

20 mei 2023 om 07:30 Zakelijk

AMERSFOORT Een half jaar spreken de buurten De Luiaard, Kattekampen en een gedeelte van De Berg-Noord actief over de komst van nieuwe buurtwarmtenetten. Sinds dat de officiële inschrijvingen in medio april van start zijn gegaan, meldden zich al twintig huishoudens aan. Daarmee is de eerste stap gezet naar het benodigde deelnamepercentage van 70 procent.

Het warmtenet van Warmtebedrijf Amersfoort heeft haar oorsprong in De Nieuwe Stad, maar strekt zich inmiddels uit van Vathorst-Noord tot aan de Stadsring. Daar beginnen nu de werkzaamheden om de hoofdleiding richting de buurten De Luiaard, Kattekampen en De Berg-Noord ten zuiden van het stationsgebied aan te leggen. De verschillende buurtcomités lieten Warmtebedrijf Amersfoort weten dat er binnen hun buurten interesse is voor een warmtenet. Het Warmtebedrijf is aan de slag gegaan om hierin te faciliteren. Al snel bleek dat een deelnamepercentage van 70 procent benodigd is voor beide buurten, om zo de aanlegkosten te kunnen dragen.

VERDUURZAMEN

Het verduurzamen van bestaande bouw is een belangrijk doel van het kabinet. De gemeente Amersfoort geldt als één van de koplopers in de regio op dit gebied en zet zich hier ook actief voor in. Toch is het niet altijd makkelijk om snel te verduurzamen. Regiodirecteur Anita van den Berg van Warmtebedrijf Amersfoort licht toe: ,,Het verduurzamen van bestaande bouw door gebouwverwarming op aardgas te vervangen voor bijvoorbeeld ons warmtenet is in Amersfoort relatief nieuw. Toch is er in Amersfoort veel vraag naar, omdat veel woningen van oudere bouwjaren erg moeilijk of erg kostbaar zijn om te isoleren. De aanleg van buurtwarmtenetten kan helpen, omdat we dezelfde temperatuur leveren als de meeste cv-ketels: 70°C. Hiermee kunnen de meeste huizen verduurzamen, zonder ingrijpende gebouw aanpassingen. Bovendien heeft het platform Energie voor Elkaar, waar Warmtebedrijf Amersfoort onder valt, veel ervaring met het verduurzamen van bestaande bouw vanuit andere gemeentes.”

INFORMATIECAMPAGNE

Na verdere afstemming met de buurtcomités vond in januari en februari van dit jaar een zestal grote informatiebijeenkomsten plaats, waar honderden geïnteresseerde buurtbewoners op afkwamen. Anita van den Berg: ,,We doen ons best om zoveel mogelijk informatie te verschaffen, in de vorm van bijeenkomsten, informatiekranten, websitepagina’s met antwoorden op veel gestelde vragen, diverse informatiedocumenten en verschillende vragensessies met buurtcomités. Ook de gemeente Amersfoort draagt hier actief aan bij en is bij veel informatiebijeenkomsten aanwezig. We hebben veel enthousiaste reacties gekregen vanuit de buurten en ook de nodige vragen, die we zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Een informatiecampagne voor particulieren van deze schaal is ook nieuw voor ons Amersfoortse team, alle feedback vanuit de buurten is van zeer grote waarde.”

Medio april begonnen de inschrijvingen en inmiddels hebben zich twintig huishoudens aangemeld. Als de 70 procent behaald wordt, kunnen naar verwachting de werkzaamheden in de loop van 2024 beginnen. Meer informatie: www.warmtebedrijfamersfoort.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie