Afbeelding
PR
Advertorial

Amersfoort2014: ‘Tijd voor daadkracht’

2 maart 2022 om 17:28 Zakelijk

AMERSFOORT ,,Dé lokale partij Amersfoort2014 werkt sinds 2014 vanuit de oppositie aan een beter Amersfoort. Wij gaan voor een gemeente waarin echt naar inwoners wordt geluisterd. Voor een gemeente waar samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met belastinggeld wordt omgegaan. Het is tijd om te breken met de gemakzucht in het bestuur.”

,,Amersfoorters hebben niets aan plannen die uiteindelijk niet blijken te kunnen en ondertussen wel veel geld kosten. Zie bijvoorbeeld de gemaakte kosten voor duurzaamheid in Schothorst en de aanleg van de Westelijke Ontsluiting. Veel woorden, weinig daden. Daar moeten we nu mee stoppen.”

KEUKEN ,,Het gaat in Amersfoort vaak mis in het proces.” Fractievoorzitter Menno Fousert vergelijkt het met koken: ,,Als je uit eten gaat dan krijg je meestal voor je neus wat je bestelt. Voordat het resultaat op tafel staat gaat er veel aan vooraf. In de keuken zijn de juiste mensen, ingrediënten en stappen nodig om tot een goed resultaat te komen.”

Wij gaan door met het controleren en waarschuwen van het bestuur. Vanuit oppositie of coalitie

,,In de coalitie zijn de doelen helder maar gaat het te vaak mis in de keuken. Zo is er te weinig geld om doelen rond groen te halen, mag er van de rechter niet gebouwd worden op het oude WAR-terrein en bij het nieuwe Stadhuis wordt gegoocheld met cijfers. Als er dan iets uit de keuken komt dan sturen bewoners of raadsleden het vaak weer terug omdat er niet geluisterd is. Denk aan de onzalige weg door de Groengordel, gebruik van biomassa, bouwen in Park Schothorst en de chaos met bebording in de binnenstad.”

,,Wethouders van de huidige coalitie hebben een flink aantal kostbare onderwerpen niet of onvoldoende afgemaakt. Deze liggen op het bord van een volgende coalitie.”

Fousert trekt de conclusie: ,,Vaak is er veel overeenstemming over waar we met Amersfoort naartoe willen. Echter, de keuken is te gesloten, daarom: laat zien wat er gebeurt en betrek bewoners beter bij het proces, geen tijd meer voor gesol. Neem het dossier rondom ontwikkelaar Vahstal, er is totaal geen openheid over het proces en ondertussen kost het de inwoners meer en meer miljoenen.”

HOE MAKEN WE DE STAD? ,,Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners. Met meer ruimte voor debat en inspraak. Meer democratie voor jong en oud! Wij gaan door met het controleren en waarschuwen van het bestuur. Vanuit oppositie of coalitie. We vragen continue aandacht voor kwaliteit, draagvlak en haalbaarheid van besluiten.”

,,De gemeente moet hier weer gaan doen wat het belooft. Na de verkiezingen op 16 maart is er meer aandacht nodig voor hoe we resultaten halen. Het is echt tijd voor een voorjaarsschoonmaak. Eerst de kast opruimen, stoppen met te dure plannen en daarna nieuwe plannen maken. Want we kunnen pas aan het toetje beginnen als het bord leeg is.”

Meer over onze plannen en speerpunten voor Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen op de website amersfoort2014.nl.

(Dit artikel is een betaalde bijdrage en wordt u aangeboden door Amersfoort 2014).

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie