Afbeelding
Nuttawan Jayawan

Deelvervoer moet de toekomst worden, maar willen mensen er wel aan?

21 september 2023 om 07:41 Verkeer en vervoer

AMERSFOORT De komende jaren wil Amersfoort duizenden woningen bouwen, voornamelijk in het stedelijk gebied. Om het leefbaar te houden zou de openbare ruimte er vooral moeten zijn voor mensen en voor groen, vindt het stadsbestuur. Dat betekent dat de auto zoveel mogelijk uit het straatbeeld moet. Raadsleden werden dinsdag bijgepraat over mogelijke maatregelen

Deelvervoer is hierbij een sleutelbegrip en heeft wat betreft dit gemeentebestuur de toekomst. Bij deelvervoer gaat het om alternatieven voor het hebben van een eigen auto. Het kan bijvoorbeeld gaan om gezamenlijk gebruik van particuliere auto’s door meerdere gebruikers. Daarnaast zijn er ook commerciële partijen waar je een auto kunt huren voor een kilometerprijs.

HUBS

Om het aantal auto’s op straat terug te brengen denkt de gemeente ook aan een meer sturende maatregel: minder parkeerplaatsen aanbieden. Het idee is nu om een parkeernorm aan te houden van één parkeerplaats per vijf woningen. Het parkeren moet dan vooral plaatsvinden in parkeergarages die gecentreerd worden in of rond nieuwbouwwijken. Die worden omschreven als parkeerhubs. 

Om deelmobiliteit in nieuwbouwwijken te realiseren moet er nog heel veel gebeuren en dat gaat allemaal niet zo eenvoudig. Enerzijds moet in de plannen goed vastgelegd worden hoe projectontwikkelaars juridisch gedwongen kunnen worden om mee te werken aan deelmobiliteit. Uiteraard moeten bewoners die in een nieuwbouwwijk gaan wonen ook willen meewerken.

NOG NIET

Daar komt meteen een uitdaging om de hoek kijken. Mobiliteitswethouder Tyas Bijholt heeft al meerdere keren aangegeven dat ontwikkelaars niet gedwongen kunnen worden om bewoners mee te laten doen. Ook al zijn er stimuleringsbudgetten om deelvervoer aantrekkelijker te maken. Opmerkelijk was dat door Bijlholt nadrukkelijk werd gezegd: “nog niet”. Het lijkt erop dat het Rijk bezig is met wettelijke maatregelen om het toch af te kunnen dwingen.

De wethouder benadrukte verder dat er wel andere eisen worden gesteld aan projectontwikkelaars. Zo is een harde voorwaarde voor een bouwvergunning dat er in ieder geval deelmobiliteit wordt aangeboden. Maar hoe dat georganiseerd wordt is (financieel) niet afdwingbaar.
Raadslid Alex Engbers (CDA) legde tijdens het gesprek de vinger op de zere plek. Door de lage parkeernorm hoeven ontwikkelaars veel minder te investeren in parkeervoorzieningen. Het is wat hem betreft dan ook vreemd dat zij niet willen mee investeren in oplossingen voor deelmobiliteit.

TE WEINIG SAMENHANG

Na afloop lichtte Engbers dit verder toe. Hij vindt dat de gepresenteerde plannen nog te eenzijdig vanuit het aspect van mobiliteit worden bekeken. Daardoor is er geen oog hoe ontwikkelaars in het kader van de ruimtelijke ordening wel gedwongen kunnen worden om mee te betalen aan oplossingen zoals de parkeerhubs. Toen de parkeernorm hoger was moesten er immers meer parkeerplaatsen worden aangelegd. Dat kostte ook geld. Deelmobiliteit gaat wat Engbers betreft dan ook hand in hand met plannen voor de indeling van de openbare ruimte.

Binnenkort wordt er over dit onderwerp doorgepraat. Er moeten dan knopen worden doorgehakt. Op 22 november is bovendien het referendum over het parkeer- en vergunningenbeleid. De uitkomst hiervan is mede bepalend voor voor hoe er gebouwd gaat worden op de beoogde nieuwbouwlocaties.


(Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Nieuwsplein33, een samenwerking tussen De Stad Amersfoort, De Stadsbron en RTV Utrecht.)

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie