Afbeelding
Rijkswaterstaat

Online informatiebijeenkomst Rijkswaterstaat over knooppunt Hoevelaken

Verkeer en vervoer

REGIO Rijkswaterstaat houdt donderdag 19 mei een informatieve ‘webinar’ (online informatiebijeenkomst) van 19.00 tot 20.00 uur over project Knooppunt Hoevelaken. 

Het projectteam wil deelnemers en belangstellenden bijpraten over de stand van zaken en ontwikkelingen sinds het ontwerp Tracébesluit van 2018, en welke vervolgstappen nodig zijn voor de realisatie van het project. De gemeente Amersfoort is, als vertegenwoordiger vanuit de bestuurlijke partners, ook aanwezig. Rijkswaterstaat werkt samen met hen aan de verbetering van de bereikbaarheid én leefbaarheid in de regio. Ook de provincie Gelderland, gemeenten Nijkerk, Leusden, Barneveld en Bunschoten en het waterschap Vallei en Veluwe zijn betrokken partners.

Het webinar is voor iedereen toegankelijk die zich aanmeldt. Deelnemers kunnen live vragen stellen of ze vooraf indienen. Voor aanmelden en meer informatie www.A28a1knooppunthoevelaken.nl.

advertentie