Schulden: Amersfoort wil liever voorkomen dan genezen

24 jan 2022, 19:30 Politiek
BDU
Afbeelding

AMERSFOORT De gemeente wil voorkomen dat burgers met schulden zitten. Daarbij zou vooral vroeg moeten worden ingegrepen. Het is natuurlijk belangrijk om steun te verlenen bij het aflossen. Maar het kan nog beter zijn om te voorkomen dat Amersfoorters überhaupt in diepe schulden terechtkomen. Bepaalde groepen krijgen daarbij specifieke aandacht; in ieder geval jongeren en vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Jeroen de Valk

Dit schrijft het college van b&w aan de gemeenteraad. Amersfoort kan profiteren van een wet die per 1 januari 2021 van kracht werd. Deze Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) schrijft voor dat bepaalde instanties verplicht zijn om aanzienlijke betaalachterstanden te melden bij de betreffende gemeente. Ze..