Afbeelding
Pixabay

Gemeente Amersfoort stelt opnieuw subsidies voor sport en bewegen beschikbaar

Politiek

AMERSFOORT Sportverenigingen, inwoners en organisatoren kunnen vanaf vandaag weer een aanvraag doen voor extra geld om nog meer Amersfoorters in beweging te krijgen. Bijvoorbeeld door de accommodatie aan te passen of een sportevenement te organiseren. De subsidieregelingen voor sport en beweging hebben komend jaar 540.000 euro beschikbaar, zo besloot het college burgemeester en wethouders van Amersfoort dinsdag.

In 2021 konden clubs en organisatoren voor het eerst een subsidie aanvragen uit deze subsidiepot. De regelingen blijken volgens de gemeente een succes. Er is subsidie toegekend aan twintig projecten, zoals de Obstaclerun 2021, Keistad Triathlon 2021 en een internationaal damtoernooi. En veertien sportverenigingen hebben een subsidie gekregen om een investering te kunnen doen voor bijvoorbeeld de aanschaf van roeiboten, overkapping/dug-outs, voetbaldoelen en kajaks.

NIET VANZELFSPREKEND ,,Al is Amersfoort een heel sportieve stad, bewegen en sporten is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend of toegankelijk”, zegt sportwethouder Roald van der Linde. ,,Bijvoorbeeld vanwege een fysieke beperking. Soms kan een kleine aanpassing dan al helpen om toch mee te doen. Daar helpt deze subsidie bij. En natuurlijk ook als duwtje in de rug om sportieve ideeën realiteit te maken.”

BREED AANBOD Om sport en bewegen voor iedere Amersfoorter beschikbaar te maken, stimuleert de gemeente dat er in de wijken meer activiteiten komen waar iedereen aan deel kan nemen. In de subsidieregelingen wordt daarom expliciet aandacht gevraagd voor een breed aanbod van activiteiten en fysiek toegankelijke activiteiten en accommodaties.

270.000 EURO Voor 2022 is voor zowel activiteiten als investeringen elk 270.000 euro beschikbaar. Het jaarlijks beschikbare subsidiebedrag is afhankelijk van de begroting die de gemeente jaarlijks vaststelt.

Subsidie is mogelijk voor activiteiten, zoals evenementen of een nieuw sportaanbod, en investeringen, zoals het aanpassen van een sportaccommodatie waardoor deze intensiever gebruikt kan worden of de aanschaf van sportmateriaal.

Voor activiteiten en investeringen bestaat een afzonderlijke regeling. De regelingen en een toelichting daarop zijn te vinden op de gemeentewebsite.

advertentie