De protestmars op 5 oktober van Jericho naar het stadhuis.
De protestmars op 5 oktober van Jericho naar het stadhuis. Jeroen de Valk

Alliantie over kwestie-Jericho: sloop is onvermijdelijk

20 oktober 2021 om 16:40 Politiek

AMERSFOORT De woningbouwcorporatie de Alliantie lijkt het vervolg van de kwestie-Jericho met vertrouwen tegemoet te zien. Er worden ‘uitermate goede gesprekken’ gevoerd met de bewoners. De corporatie blijft bij het standpunt dat het niet zinvol is om de woningen grondig te verbeteren en te verduurzamen: ze moeten worden gesloopt teneinde plaats te maken voor nieuwbouw. 

Jeroen de Valk 

Dit schrijft woordvoerster Petra van Schaik namens de Alliantie aan deze krant. De Stad Amersfoort legde haar enkele vragen voor, aangezien de Alliantie niet bij een raadsoverleg in het gemeentehuis aanwezig was. 

De kwestie-Jericho komt neer op plannen van de corporatie om de genoemde wijk te slopen. De bewoners werd dit medegedeeld in september. Tot vóór de zomer verkeerden zij in de veronderstelling dat hun woningen zouden worden gerenoveerd. 

Er vond op 5 oktober een protestmars plaats van de wijk naar het gemeentehuis. Daarbij riepen bewoners en medestanders kreten als: ,,Slopen is bezopen, hand in hand voor Jericho!’’ Ze bleken zeer gehecht te zijn aan hun woningen. Velen wonen er tientallen jaren en een enkeling al sinds de oplevering van de wijk in de jaren ’50. Het zijn rijtjeshuizen, waar in Amersfoort veel vraag naar is, en ook nog in de betaalbare sociale huursector. 

BEDRIJFSGEVOELIGE INFORMATIE Allereerst informeerde de verslaggever naar een onderzoek dat ten grondslag ligt aan de sloopplannen. Waarom is dit niet voor iedere bewoner in te zien? 

Van Schaik: ,,Hierin staat bedrijfsgevoelige financiële informatie, ook van de bedrijven met wie we samenwerken. Uitzonderingen hierop vormen de Bewonerscommissie, HBVA (een vereniging voor bewonerscommissies en huurders bij de Alliantie in Amersfoort, JdV) en de Woonbond. Met hen bespreken we dit op vertrouwelijke basis. Een dergelijk onderzoek doen we overigens bij al dit soort projecten en deze onderzoeken zijn nooit openbaar. Dus nu ook niet.’’ 

Het betreft research van de aannemer naar de maatregelen, noodzakelijk ‘om de woningen in Jericho te verbeteren en te verduurzamen’. Van Schaik acht het vertrouwelijk blijven hiervan ‘vanzelfsprekend’. 

‘ARROGANTIE’ Dan de vraag waarom de Alliantie geen afgevaardigde stuurde, na te zijn uitgenodigd voor een openbaar overleg in de raadszaal op 5 oktober. Youssef El-Messaoudi (GroenLinks) sprak van ‘ongekende arrogantie’. 

Van Schaik meldt dat er - een dag later, op het Alliantie-kantoor - een bijeenkomst plaatsvond met onder anderen raadsleden, de HBVA, de Woonbond en de Bewonerscommissie. ,,We hebben met alle partijen een goede, inhoudelijke dialoog gevoerd.’’ 

Ze benadrukt voorts dat de corporatie met alle bewoners in gesprek gaat. Tot dusverre worden deze gesprekken ervaren als ‘uitermate goed’. ,,Al onze focus ligt bij de bewoners om hen goed te begeleiden tot en met de andere woning. Vanzelfsprekend begrijpen we het sentiment dat leeft bij een aantal bewoners nu ze gehoord hebben dat hun huidige woning wordt gesloopt.’’ 

ENERGIELABEL De verslaggever sprak enkele bewoners die klaagden over achterstallig onderhoud. Enkelen waren zelf hun woning gaan opknappen. Bij één van hen ging als gevolg van eigen inzet het energielabel van F naar D. Weet de Alliantie dat bewoners zélf de handen uit de mouwen steken? 

Van Schaik: ,,De Alliantie onderhoudt haar woningen volgens een vaste cyclus en normering. De door bewoners uitgevoerde maatregelen richten zich op het beperken van het energiegebruik van de woning. Maatregelen die ook wij - mits financieel-technisch verantwoord - voor een groot deel van ons bezit hebben uitgevoerd, dan wel zullen uitvoeren. Een Label D is overigens nog lang geen toekomstbestendige woning.’’ 

De woordvoerster vervolgt: ,,De technische staat van deze woningen is nu juist een van de redenen dat de Alliantie de beslissing heeft genomen om deze woningen op termijn te vervangen door nieuwbouw.’’ Ze acht het relevant om ‘een onderscheid te maken tussen onderhoud en verbeteringen’. Want: ,,Onderhouden doen we sowieso.’’ 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie