Amersfoort evenementenstad. Amersfoort 2014 wil opheldering van het college over de kosten van het gemeentelijk evenementen- en horecabeleid.
Amersfoort evenementenstad. Amersfoort 2014 wil opheldering van het college over de kosten van het gemeentelijk evenementen- en horecabeleid. Foto Rinus van Denderen

Amersfoort 2014: Vragen bij evenementen- en horecabeleid

Politiek

AMERSFOORT Oppositiepartij Amersfoort 2014 noemt het ‘ontoelaatbaar’ dat de gemeente tonnen uitgeeft aan evenementen- en horecabeleid ‘zonder enig zichtbaar resultaat’. Dat laat de partij het college van B&W weten in nieuwe schriftelijke vragen over het onderwerp.

door Daan Bleuel 

Amersfoort 2014 legde half april het college met vragen ook al het vuur na aan de schenen over het evenementen- en horecabeleid. De beantwoording daarvan gaf aanleiding tot het stellen van nieuwe vragen die vooral betrekking hebben op de financiële consequenties. Ook het uitblijven van een evaluatie, die eerder was afgesproken, is reden voor Amersfoort 2014 om aan de bel te trekken.

ONTOELAATBAAR ,,Met de financiële specificatie wordt duidelijk dat er sinds 2016 bijna 350.000 euro is uitgegeven om de Nota Evenementenbeleid vorm te geven’’, concludeert Amersfoort 2014 op basis van antwoorden van het college op eerdere vragen van de partij. ,,Daarnaast wordt er dit jaar weer 100.000 euro uitgegeven om een tijdelijk adviseur ‘Evenementenbeleid’ aan te stellen. Amersfoort 2014 vindt het ontoelaatbaar dat tonnen worden uitgegeven aan evenementen- en horecabeleid zonder enig zichtbaar resultaat’’, aldus de partij in vragen aan het college. 

Amersfoort 2014 wil vooral dat het college verantwoording aflegt over de kosten die tot nu zijn gemaakt. Het gaat daarbij onder meer over de aanstelling van een evenementen-coördinator en het optuigen van een gemeentelijke ‘taskforce’ binnen het ambtelijk apparaat om ‘de service aan de evenementenorganisaties te verbeteren’. Ook wil de partij weten wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn van een ‘tijdelijk adviseur Evenementenbeleid’ (kosten: 100.000 euro), die dit jaar wordt aangesteld. 

EVALUATIE De partij wil ook weten of het college maatregelen heeft genomen die moeten voorkomen dat evaluaties in het gedrang komen. Hoewel evaluaties waren afgesproken, zijn die ‘als gevolg van diverse personele wisselingen’ niet gedaan. Amersfoort 2014 wil van het college weten of er acties zijn ondernomen om bij personele wisselingen ‘dossieroverdrachten te waarborgen’.

advertentie