Brandbrief COVID-19 PvdA Amersfoort
Brandbrief COVID-19 PvdA Amersfoort Q. van den Berg

BRANDBRIEF PvdA Amersfoort: Bereid je gezamenlijk voor op de gevolgen van COVID-19

Politiek Deel je nieuws

Brandbrief aan het Stadsbestuur en alle partijen uit het sociaal domein in Amersfoort.

SLA DE HANDEN INEEN ALS ORGANISATIES OM GOED VOORBEREID TE ZIJN OP EEN PERIODE VAN VERLIES AAN INKOMEN VOOR GROTE GROEPEN MENSEN.

'Bereid je gezamenlijk voor op de gevolgen van COVID-19'

Als Partij van de Arbeid Amersfoort, constateren we dat ondanks de steunmaatregelen van het Rijk, er helaas vele, MKB’ers, ZZP’ers, full- en parttimers en flexwerkers (zowel jongeren als ouderen), in welke constructie dan ook, hun opdrachten zien opdrogen en daarmee hun werk en inkomen verliezen. Daardoor dreigt voor velen een situatie waarin zij onder het bestaansminimum terecht komen en niet meer in staat zijn om in hun (gezins)onderhoud te voorzien. Daarbij ligt dreigende schuldenproblematiek en zelfs ‘nieuwe’ armoede op de loer.

We maken ons sterk voor een sociaal en sterk Amersfoort, juist in deze roerige tijden.

Daarom hebben we de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met onder andere de Voedselbank, de corporaties Alliantie, Omnia en Portaal, Stadsring 51, Geldloket, Motiva Straatadvocaten, Pact Sam Sam, Indebuurt033, Kwintes, FNV-lokaal en anderen.

De informatie uit die gesprekken heeft tot een breder inzicht geleid en onze terechte zorgen bevestigd. Het is duidelijk geworden dat de urgentie om samen te werken, bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijk te maken Deltaplan, voor de aankomende moeilijke tijd zal helpen om de problemen in de uitvoering aan te pakken.

Wij verzoeken ons Stadsbestuur en de verbonden partijen in het sociaal domein:

Op korte termijn gezamenlijk op te trekken om passende oplossingen te zoeken voor alle getroffenen van de coronacrisis.

Om zorg te dragen voor versoepelingen en aanpassingen van regels met betrekking tot hulp bij inkomensderving, leningen, sollicitaties, omscholing, huisvestingsproblemen, voedsel, welzijn en verzorging. 

Naast de oproep aan deze partijen voor samenwerking roepen wij ook de politieke partijen in de gemeente Amersfoort op, die zich in het algemeen recentelijk op vergelijkbare wijze uitgelaten hebben, deze oproep te steunen.

Hoogachtend,

Fractie en afdeling PvdA Amersfoort

advertentie