Afbeelding
Google Maps

BPA denkt aan vergaderen in sporthal'

Politiek

AMERSFOORT Als het aan de Burgerpartij Amersfoort ligt, vinden vergaderingen van de gemeenteraad voorlopig niet in het stadhuis plaats, maar in een sporthal. De BPA noemt zelf de Juliana van Stolberghal als voorbeeld. 

,,Als fysiek vergaderen onvermijdelijk is, is de raadszaal in het stadhuis daarvoor per definitie ongeschikt'', laat de partij in een persbericht weten. ,,Aanwezigen kunnen geen 1,5 meter afstand bewaren en het luchtbehandelingssyteem is onbetrouwbaar.''

De BPA noemt de Juliana van Stolberghal wel een goed alternatief. Volgens de BPA-raadsleden Hans van Wegen en Ralph Langendam kunnen raadsleden en ondersteuning desgewenst zelfs 3 tot 3, 5 meter onderlinge afstand creëren. ,,Ook is er een zeer grote tribune die voldoende uitwijkmogelijkheden biedt voor eventuele insprekers.'' Ook het luchtbehandelingssysteem is er van goede kwaliteit, denkt de partij.

De BPA nam al vroeg in de corona-epidemie afstand van het idee om fysiek te vergaderen. Dat standpunt is ook nu nog steeds van kracht: ,,Juist omwille van de continuïteit van democratische besluitvorming is de BPA dan ook voorstander van het zoveel mogelijk digitaal vergaderen gedurende deze crisis.''

Tot nu toe verzette de Gemeentewet zich tegen digitale besluitvorming. Inmiddels wordt in Den Haag gebroed op een mogelijkheid om wél digitaal besluiten te kunnen nemen. ,,Nu de juridische mogelijkheid zich openbaart tot digitaal vergaderen vindt de BPA dat alle gemeenteraden er verstandig aan doen om dit voor zoveel mogelijk vergaderingen te omarmen'', aldus de BPA.

advertentie