Afbeelding
Folkert Rinkema

PvdA Amersfoort stelt vragen over armoedebeleid

15 januari 2020 om 20:37 Politiek

AMERSFOORT Fractievoorzitter Keskin van de Partij van de Arbeid (PvdA) Amersfoort stelt schriftelijke vragen aan het college over het armoedebeleid. Keskin constateert dat de afgelopen tien jaar het budget voor schuldhulpverlening en armoedebeleid niet is mee gestegen met het aantal (nieuwe)inwoners. De PvdA fractie wil weten of het college ook vindt dat het budget evenredig had moeten stijgen. Ook vraagt de PvdA naar exacte cijfers over het aantal inwoners dat gebruik maakt van de Voedselbank of de schuldhulpverlening. Op deze wijze wil de PvdA weten met hoeveel het budget moet stijgen.

,,In de afgelopen tien jaar is de Voedselbank Amersfoort van dertig cliënten naar 610 cliënten gestegen. De Voedselbank wordt draaiende gehouden door 160 vrijwilligers, maar heeft slechts één parttime coördinator voor de afdeling intake en één parttime bedrijfsleider voor logistieke zaken, uitdelen en het magazijn." Keskin en de PvdA-fractie willen van het college weten wat de gemeente als behapbare afdeling ziet voor een leidinggevende, wat is de standaard die de gemeente zelf hanteert?

,,Daarnaast stellen de cliënten ook ombudswerk gerelateerde vragen aan de Voedselbank. Hiervoor is twee uur minima-coaching per week beschikbaar, gezien het huidige aantal cliënten is dit simpelweg te kort. De PvdA fractie wil van het college weten of zij wel of geen mogelijkheden ziet om dit ombudswerk vanuit de gemeente uit te breiden en waarom dit wel of niet zo is."

VERDIENMODEL ,,Is het college er met de fractie van PvdA Amersfoort mee eens dat er een inventarisatie van klachten dient plaats te vinden op het gebied van bewindvoering? De PvdA is van mening dat er pas na inventarisatie beleid en acties ontwikkeld kunnen worden. Een deel van de bewindvoerders ziet de cliënten met schulden namelijk als verdienmodel. Zij zijn er daarom bij gebaat dat de cliënten zo lang als mogelijk onder bewindvoering vallen, in plaats van dat zij daaruit stromen. 70 procent van de mensen komt niet uit de bewindvoering. Met betrekking tot de betreffende werkwijze zijn er veel klachten in het veld die de PvdA graag laat onderzoeken."

,,Als je doorrekent zie je dat slechts 30 procent uit de bewindvoering stroomt. Mensen met schulden krijgen in de regel 27 uur per jaar hulp, dit blijkt dus onvoldoende te zijn voor de overige 70 procent. De PvdA wil weten op welke wijze het college het aantal uur per jaar aan hulpverlening denkt te kunnen verhogen. Of hoe het aantal mensen met het huidige aantal uren hulp beter geholpen kan worden zodat er meer dan 30 procent uitstroomt."

,,In de gemeente Amersfoort kennen wij vele regelingen om mensen in armoede te ondersteunen, de PvdA Amersfoort constateert dat er voor deze regelingen elk jaar te weinig aanvragen worden gedaan. De PvdA wil van graag van het College weten hoe zij verwacht de toegankelijkheid (het bereik) van deze regelingen te vergroten."

STANDAARDHUUR Het college heeft aangegeven actie uit te voeren op het gebied van armoedebeleid als de Minima Effecten Rapportage is afgerond, wanneer verwacht het college dat de analyse op basis van de meest recente rapportage van Amersfoort is afgerond? Nemen zij de standaardhuur in overweging die is vermeld in de rapportage? Deze standaardhuur kennen wij namelijk niet in Amersfoort."

,,Keskin constateert ook dat de bijdrage vanuit het Jeugdsportfonds 225 Euro per jaar bedraag. Keskin hoort in gesprekken met inwoners die hier gebruik van maken dat dit te weinig is. Zo wordt bijvoorbeeld wel een vergoeding voor de contributie gegeven, maar niet voor (sport)schoenen. Ook zijn er voetbalverenigingen die noodgedwongen 270 euro of meer aan contributie vragen voor jeugdspelers en bij de hockeyverenigingen is de contributies ruim boven de 350 euro per jaar.

,,Keskin vraagt het college of zij ook van mening is dat de vergoeding van 225 euro per jaar omhoog moet? Of heeft het college plannen om ook materiaal zoals sportschoenen te vergoeden vanuit het fonds? Met contributies hoger dan 225 euro per jaar lijkt het erop alsof sportverenigingen de minima lijkt te weren. In hoeverre strookt dit met het inclusieve beleid wat de gemeente Amersfoort wil voeren?"

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie