Een 'artist impression' van de westelijke rondweg.
Een 'artist impression' van de westelijke rondweg. Gemeente Amersfoort.

Rondweg houdt nog steeds gemoederen bezig

10 september 2019 om 20:46 Politiek

AMERSFOORT De westelijke rondweg blijft voor onrust zorgen. De eerste bomen zijn al gekapt ten bate van de aan te leggen ontsluitingsweg en de politici hebben zich jarenlang de blaren op de tong gediscussieerd. Uiteindelijk stemde de gemeenteraad in, mits de kosten niet boven de 68 miljoen euro zouden komen.

Jeroen de Valk

De fractie van Amersfoort2014 constateert dat er echter nog altijd geen 'kostenrapportage' is gedeeld met de gemeenteraad. Zonder zo'n rapportage zou het onduidelijk zijn of de kosten inderdaad niet de pan uit zullen rijzen, en hoe het bedrag is gespecificeerd.

Verkeerswethouder Hans Buijtelaar zou in december vorig jaar hebben toegezegd dat de raad de documenten tegemoet kon zien. Later volgde een collegebericht: de rapportage komt 'rond het zomerreces'. Weer later werd de datum tot na de zomervakantie verschoven. Inmiddels zijn we negen maanden verder, merkt fractievoorzitter Menno Fousert op. 

FIETSBRUG Fousert komt in één moeite door met enkele factoren die roet in het eten kunnen gooien. De geplande fietsbrug is versmald, om geld te besparen. Uit de praktijk zou echter zijn gebleken dat zo'n versmalling niet automatisch geld oplevert. Verder lopen er nog twee onteigeningsprocedures.

Vertraging van de bouwwerkzaamheden kan leiden tot een stijging van de kosten. Sinds enkele jaren worden personeel en materiaal in de bouwsector steeds duurder. In de raad klonken toch al enkele sceptische geluiden toen het college verzekerde dat het budget niet boven de beloofde 68 miljoen zou gaan.

DASSENBURCHT Raadslid Rob Molenkamp (Lijst Molenkamp) diende enkele weken terug schriftelijke vragen in over beschermde diersoorten die zouden zijn aangetroffen bij de Stichtse Rotonde, waar wordt gewerkt aan de rondweg.

Hij kreeg inmiddels antwoord van het college: er zou geen dassenburcht binnen vijftig meter van het terrein zijn gevonden. Voor de vos en de ree geldt binnen de provincie Utrecht een vrijstelling, wat betekent dat hun aanwezigheid niet voor drastische vertraging zal zorgen.

Buijtelaar kwam deze maand uit eigen beweging met een collegebericht dat voor tevredenheid zal zorgen bij de kritische oppositie. Zo'n veertig bomen worden niet gekapt ten bate van een 'retentiebassin' bij de genoemde rotonde. Dit is een plek waar overtollig regenwater tijdelijk wordt opgevangen. Na de zware buien op vrijdag 12 juli bleek dat het bassin goed functioneert; hiervoor hoeven dus verder geen bomen te wijken.

PROTESTBRIEF Alsof het aantal perikelen nog niet genoeg is, dienden twee burgerinitiatieven - de Stichting Groen in Amersfoort en de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) - een bezwaarschrift in dat ook al samenhangt met de bomenkap.

Voor deze kap is een omgevingsvergunning nodig, zo schrijft woordvoerder Peter de Langen (SGLA). Hij wil zijn bewaren naar voren brengen bij een hoorzitting. Deze zal echter worden voorgezeten door wethouder Willem-Jan Stegeman, terwijl een ambtenaar van de gemeente dienst doet als secretaris.

De Langen zegt niet te vertrouwen op 'een onafhankelijke beoordeling van de bezwaren'. De voorzitter en de secretaris zouden externe personen moeten zijn. Nadat het college aangaf geen bezwaren te zien, wendde hij zich met deze protestbrief tot de gemeenteraad. Hier zijn nog geen reacties op gekomen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie