Een berg houtsnippers naast de bio-energiecentrale in het Delfzijls havengebied. In de centrale wordt sloop en afvalhout omgezet in stroom.
Een berg houtsnippers naast de bio-energiecentrale in het Delfzijls havengebied. In de centrale wordt sloop en afvalhout omgezet in stroom. ANP/Remko de Waal

‘Amersfoortse biomassacentrales hebben geen natuurvergunning voor stikstofuitstoot’

25 oktober 2022 om 09:55 Natuur en milieu

AMERSFOORT Milieuorganisatie MOB heeft handhavingsverzoeken voor het ontbreken van een natuurvergunning bij drie biomassacentrales in Amersfoort ingediend, meldt zij in een schrijven aan de pers. Voor zover MOB bekend is er voor deze installaties geen geldige natuurvergunning, in het kader van de Wet natuurbescherming. 

De handhavingsverzoeken zijn bij de provincie Utrecht ingediend. ,,Er is sprake van uitstoot van stikstof. De uitstoot van stikstof kan een significante verstoring veroorzaken van de natuurwaarden van omliggende Natura 2000-gebieden. Er is dan ook sprake van een overtreding van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming.”

BIOMASSACENTRALES Het gaat om de in aanbouw zijnde biomassacentrales aan de Magnesiumweg 8 (bedrijventerrein Isselt) en Computerweg 22 (bedrijventerrein De Hoef). Evenals de bestaande biomassacentrale Oliemolenhof 18A (danwel 106). De biomassacentrales op de Computerweg 22 en Magnesiumweg 8 worden op dit moment gebouwd door warmtebedrijf Eemwarmte. Beide vormen de warmtebronnen voor het warmtenet voor bedrijven (zakelijke klanten) op de bedrijventerreinen Isselt en De Hoef te Amersfoort. In de wijk Schothorst-Zuid in Amersfoort is een warmtenet op biomassa niet aangelegd vanwege protest van bewoners tegen een warmtenet met biomassacentrales als warmtebron.

De CO2-uitstoot per opgewekte energie-eenheid is hoger dan die van kolen

MOB is van mening dat biomassaverbranding de klimaatcrisis verergert. De CO2-uitstoot per opgewekte energie-eenheid is hoger dan die van kolen. In 2030 dient de CO2 uitstoot met 55 procent ten opzichte van 1990 te zijn beperkt. Extra CO2-uitstoot verergert de klimaatcrisis. Klimaatdoelen raken dan verder uit beeld.

KAALKAP De biomassacentrales draaien op zogenaamde ‘houtshreds’, volgens het warmtebedrijf gemaakt van resthout. Dit resthout dient echter in het bos achter te blijven. ,,Resthout is van belang voor de biodiversiteit van het bos, en de opbouw van koolstof in de bosbodem. Geïmporteerde houtpellets die in kolencentrales worden verbrand, worden gemaakt van hele bomen die door kaalkap van bossen worden verkregen.”

Biomassaverbranding leidt ook tot luchtemissies waaronder fijnstof en stikstof. Het RIVM heeft aangegeven dat houtstook en biomassaverbranding dient te worden beëindigd om de nieuwe aanbevolen luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te halen.

Als warmtebronnen dient bodemwarmte (geothermie) of warmte uit oppervlaktewater (aquathermie) in plaats van biomassa te worden gebruikt. Minister Jetten heeft nieuwe subsidies voor biomassaverbranding als warmtebron voor warmtenetten op 22 april dit jaar stop gezet.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie