Afbeelding
Valerie Kuypers

Veel uitstoot van broeikasgas methaan in Amersfoort

Natuur en milieu

AMERSFOORT Amersfoort ruim twee keer meer broeikasgassen uit dan omliggende gemeenten. De mate van vervuiling verschilt sterk per gemeente, zo blijkt uit woensdag 11 september gepubliceerde CBS-cijfers.

Per vierkante meter is de uitstoot van broeikasgassen in de regio het hoogst in Amersfoort: 10,1 kilogram. In omliggende gemeenten is dit overal minder dan de helft: Nijkerk 3,8; Leusden 2,8; Soest 4,2; Baarn 3,7 en Bunschoten 2,2. 

Vergeleken met kernen van dezelfde grootte (Arnhem 7,9 en Den Bosch 6,9) is Amersfoort nog altijd een flinke producent van broeikasgassen, hoewel bijvoorbeeld Enschede (10,5) het slechter doet.
De uitstoot van methaan is in Amersfoort wel het grootst (0,84kg) van diezelfde vier grote steden: Enschede (0,43kg), Arnhem (0,28kg) en Den Bosch (0,63kg).

De grootste bron voor methaanuitstoot is de veeteelt. Twee derde van alle methaanuitstoot komt hier vandaan. Maar bijvoorbeeld ook vuilstortplaatsen stoten veel methaan uit.

(Artikel gaat verder onder de afbeelding).

 

[NEDERLAND] In 2018 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in totaal 189,3 miljard CO2-equivalenten. Dit is 2 procent lager dan in 2017 en 15 procent lager dan in 1990.

[DALING] De uitstoot daalt weliswaar, maar om de afspraken in het Klimaatakkoord te halen is in 2030 een afname nodig van 49 procent ten opzichte van 1990. Volgens het statistiekbureau ligt de grootste opgave bij elektriciteitsbedrijven en de industrie. In gemeenten met hoge uitstootcijfers zijn dan ook veel bedrijven binnen deze sectoren gevestigd. 

[CIJFERS] Voor iedere gemeente is de gemiddelde uitstoot van broeikassen gegeven. Dit cijfer is uitgedrukt in kilogram per vierkante meter. Voor de stoffen methaan en lachgas is deze waarde berekend in CO2-equivalenten. Het totaalcijfer is opgebouwd uit de uitstoot van drie stoffen: CO2, methaan en lachgas.

advertentie