Al vanaf 2002 worden onder auspiciën van de Raad van Kerken in de St. Joriskerk zesmaal per jaar vespers georganiseerd.
Al vanaf 2002 worden onder auspiciën van de Raad van Kerken in de St. Joriskerk zesmaal per jaar vespers georganiseerd. (BDU)

Plannen voor meer evensongs in Joriskerk

  Lokaal/Muziek