Astrid Janssen, de nieuwe duurzaamheids-wethouder.
Astrid Janssen, de nieuwe duurzaamheids-wethouder. Gemeente Amersfoort

Coalitieakkoord: vooral aandacht voor duurzaamheid

15 juni 2018 om 16:45 lokaal

AMERSFOORT 'Samen aan de slag voor duurzame groei' is de naam van het coalitieakkoord. Duurzaamheid is hierin inderdaad een terugkerend thema. De inbreng van de nieuwe coalitiepartner GroenLinks is duidelijk te merken.

Jeroen de Valk

Het is dan ook niet toevallig dat Astrid Janssen (GroenLinks) zal worden benoemd tot wethouder op de terreinen 'Duurzaamheid, omgevingswet en energietransitie'. Haar partij stond onder vuur nadat  het verzet tegen de omstreden westelijke rondweg werd gestaakt.

Het lijkt erop dat Janssen ter compensatie het nodige in de melk kreeg te brokkelen. Zo spreekt het akkoord zich uit vóór een autoluwe binnenstad. Een passage: ,,De openbare ruimte zal meer ingericht worden voor voetgangers, fietsers en het groen. Autoverkeer van buiten de stad zal meer verleid worden om te parkeren aan de rand van de stad. Forensen en bezoekers kunnen daar snel en makkelijk overstappen op een leenfiets, OV, elektrische deelauto of (op termijn) zelfrijdende shuttles.''

ZONNEVELDEN Ook de GroenLinks-denkbeelden over zonne-energie zijn in het akkoord terug te vinden. GroenLinks vindt dat de stad het zich niet kan veroorloven om alleen zonnepanelen op daken te plaatsen. De coalitie streeft zelfs naar zonnevelden in 'extra gebieden in de stad'. Gemeentelijke instellingen zoals een 'duurzaamheidsloket' en 'ontzorgteams' moeten burgers bijstaan bij het verduurzamen van hun woning.

Opvallend is dat de renovatie van het stadhuis op de helling wordt gezet. Er werd onlangs asbest aangetroffen, de geplande renovatie wordt aldoor duurder en 'deze ontwikkelingen rechtvaardigen een heroverweging van de eerder gemaakte keuze voor renovatie'. Nieuwbouw elders is zo gek nog niet. Er kan dan een 'volledig energieneutraal stadhuis' ontstaan.

STADHUIS Dit wordt een klus voor wethouder Willem Jan Stegeman (D66), die 'Stadhuis, inclusief stadhuisgebied' in zijn portefeuille krijgt. Dat wordt een hele kluif, ook al omdat hij de zware posten 'financiën en  belastingen' van collega Hans Buijtelaar (VVD) overneemt. 

Buijtelaar behoudt de taken Mobiliteit, Sport, Stationsgebied, de Kop van Isselt en Vathorst. Na de Amerena kan hij ijverig verder gaan bouwen. Menno Tigelaar (CU) blijft ook aan als wethouder en krijgt onder meer de taken Sociale basisinfrastructuur,  Wijkteams en Zorg.

NIEUWELING Hij heeft dus de nodige zorg in zijn portefeuille, maar die zorgtaken gaat hij delen met nieuweling Cees van Eijk (GroenLinks). De gemeentes krijgen steeds meer zorgtaken te vervullen; vriend en vijand zijn het er over eens dat hier wel extra menskracht voor nodig is.

Kees Kraanen (VVD) is nieuw als wethouder maar niet nieuw in de Amersfoortse politiek, waar hij al sinds 2002 actief is. Hij krijgt onder meer de taken Stedelijk beheer,  Klimaatadaptatie en groen, Gemeentelijke organisatie, Informatievoorziening en ICT. Wat betekent dat hij zich zal moeten inspannen om alwéér een datalek te voorkomen. Eerder had Tigelaar de ICT onder zijn hoede.

CULTUURWETHOUDER De enige wethouder zonder ervaring in het Amersfoortse is Fatma Koser Kaya (D66). Ze was jarenlang Kamerlid, en aan haar politieke vaardigheden wordt niet getwijfeld. Ze zal zich echter snel moeten inwerken, want ze krijgt onder meer de taken Cultuur, Economie en Citymarketing.

Dit maakt haar tot een cultuurwethouder in een stad die haar vooralsnog vreemd is. Het akkoord doet geen opvallende uitspraken over cultuur, zij het dat de deur naar een nieuw museum voorzichtig op een kier wordt gezet: ,,De komst van het rijks-kunstdepot Collectie Centrum Nederland (CCNL) naar Vathorst biedt mogelijkheden om het museumaanbod in Amersfoort te versterken en meer te profileren.''

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie