Wijkverpleegkundige Beweging 3.0
Wijkverpleegkundige Beweging 3.0 © 2015 VoorBeeldig Fotografie

Meer zorgkeien in de wijk!

3 september 2021 om 09:39 Lokaal Deel je nieuws

Wat een mooie uitkomst van het project Wijkkijk – dat het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland in samen deden met partners Buurtzorg Nederland en Beweging 3.0 in de regio Amersfoort. Onze studenten Verpleegkunde zijn enthousiaster geworden over het werken in de wijkverpleging. Bovendien heeft bijna 40% van de studenten die stage liepen in de wijk inmiddels daadwerkelijk een (vakantie)baan in de wijk!

Samen met Beweging 3.0 en Buurtzorg Nederland brengen we wijkgericht werken, ouderenzorg en leren in de beroepspraktijk dichter bij elkaar. Daarbij zijn we de Gemeente Amersfoort zeer erkentelijk dat zij dit project financieel mogelijk hebben gemaakt.

Ervaringen van studenten:
‘De wijk heeft mij positief verrast en ik kan het iedereen aanraden om een stage te doen in de wijk.’

‘Ik dacht dat het heel saai zou zijn, maar het is elke dag anders en leerzaam.’

Arbeidsmarktbehoefte

Het project Wijkkijk startte eind augustus 2019 en speelt in op de groeiende behoefte aan verpleegkundigen in de wijkverpleging/thuiszorg. Dit vanwege een groeiend aantal kwetsbare ouderen in de wijk en meer multiproblematiek. De motivatie om te werken met de doelgroep ouderen en kennis over ouderenzorg bij studenten verpleegkunde bleek echter zowel in het mbo als het hbo niet voldoende.

Studenten enthousiasmeren

Het doel van de Wijkkijk was studenten Verpleegkunde te laten zien wat verplegen en verzorgen in de wijk inhoudt om hen te enthousiasmeren voor een stage en toekomstig werk in de wijk.

De wijkkijk

Elke woensdagmiddag werd gereserveerd als leermiddag voor stagiaires Verpleegkunde in de wijk. Via bijvoorbeeld gastlessen door verpleegkundigen uit de wijk en intervisie over elkaars ervaringen konden stagiaires theorie met praktijk integreren. Doordat er laagdrempeliger contact was in de driehoek van school – praktijk – student, kon er snel geanticipeerd worden worden op veranderingen en creërden we een blended leeromgeving. Studenten leerden van elkaar en deelden actief kennis. En dat gaf een positieve vibe.

Inspelen op veranderingen

Zorg en Welzijn verandert en daarmee verandert ook het leren van onze mbo-studenten op school en in de praktijk. Leren vindt meer hybride plaats. Studenten kunnen met elkaar en van elkaar leren. Het project is inmiddels afgerond, maar gaat in een iets andere vorm verder. We gaan samen op voor nog meer zorgkeien in de wijk!

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie