Afbeelding
HHNK

Over De Laak: groen of zonnevelden?

28 februari 2018 om 13:22 lokaal

AMERSFOORT De mogelijke komst van 'zonnevelden' bij Vathorst heeft voor onrust gezorgd bij bewoners van deze grote nieuwbouwwijk. Zonnevelden zijn weilanden waarin de zonnepanelen zij aan zij liggen. De Vathorsters begrijpen dat zo duurzame energie wordt gewonnen, maar zien de velden liever elders verschijnen. Hen was immers een groen uitzicht beloofd.

Jeroen de Valk

Wat is er aan de hand? Daarover hebben drie partijen in de Amersfoortse gemeenteraad schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders: GroenLinks, D66 en de PvdA. De fracties willen weten hoe het mogelijk is dat twee tegenstrijdige ontwikkelingen zich tegelijk voordeden.
Enerzijds werd in 2016 een 'Ontwikkelingsvisie' opgesteld door de gemeente, in overleg met de bewoners. Volgens deze visie blijft Over De Laak, het betreffende terrein, groen. Genieten van de natuur en recreëren staan er voorop.
Anderzijds vond tegelijkertijd een 'haalbaarheidsonderzoek' plaats naar locaties voor zonnevelden; hierin werd uiteindelijk Over De Laak als geschikte plek aangewezen. De gemeenteraad werd aanvankelijk niet geïnformeerd en merkte de tegenstrijdigheid ook niet op.

Hoe dan ook: het bedrijf Profin heeft een vergunning aangevraagd om hier de zonnevelden te mogen inrichten. Op 24 januari werd een informatieavond gehouden waarbij Profin de plannen presenteerde. Die vielen niet in goede aarde bij de Vathorsters. Buurtbewoners togen vervolgens naar het stadhuis om zich te beklagen over een gebrek aan 'participatie' ofwel inspraak.

Wethouder Willem-Jan Stegeman trok plechtig het boetekleed aan en zei dat het gemeentebestuur in dit geval 'te lichtvaardig' had gehandeld. ,,Het college had de regie beter in eigen hand kunnen houden, en we zullen lering trekken uit deze ervaringen." De opstellers van de schriftelijke vragen nemen voorlopig geen standpunt in over de plaatsing van zonnevelden; ze willen dat éérst wordt uitgezocht welke gebeurtenissen hebben geleid tot deze verwarring. Vervolgens moet naar een oplossing worden gezocht die recht doet aan de wensen van zowel Profin als de Vathorsters. Het is niet duidelijk of de fracties nog vóór de verkiezingen op 21 maart een antwoord kunnen verwachten.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie