De politiek bespreekt de kadernota; rechts zit het college.
De politiek bespreekt de kadernota; rechts zit het college. Jeroen de Valk

Gemeente wil tot 2023 vooral inzetten op woningbouw, duurzaamheid en zorg

9 juli 2019 om 22:00 lokaal

AMERSFOORT Hoe ziet het huishoudboekje van de gemeente er uit, de komende drie jaar? Het college van burgemeester en wethouders poogt dit uit de doeken te doen in de Kadernota 2020 - 2023. Een lijvig rapport waarin niettemin enkele vragen onbeantwoord blijven.  

Jeroen de Valk

Het college wil hoe dan ook inzetten op een leefbare stad waarin gebruik wordt gemaakt van duurzame energie, waarin voldoende betaalbare woningen zijn te vinden en waar ook de zorg voor eenieder betaalbaar blijft.

Tegelijk nemen de bijdragen vanuit het rijk af. De tekorten van de gemeenten dreigen - zo werd pas onlangs duidelijk - op te lopen van 2,5 miljoen in 2020 tot 20 miljoen in 2023. Dit nieuws zal enkele ambitieuze plannen al bij voorbaat in de war schoppen. 

SPAARGELD Gelukkig is er wat spaargeld. Er zijn nog 'reserves' en daaruit wil het college 16,7 miljoen vrijmaken in deze periode en dan vooral dus voor de genoemde prioriteiten: wonen, zorg en duurzaamheid.

Maar ook dat spaargeld raakt op, vroeg of laat. De kadernota schrijft: ,,We moeten nu alvast nadenken over mogelijke ombuigingen of mogelijkheden om inkomsten te verwerven.'' Tot de opties behoren: ,,Het verhogen van de inkomsten via de OZB, parkeerbelasting en herinvoering van de toeristenbelasting.'' Voorts moeten bestaande structurele uitgaven 'tegen het licht' worden gehouden, maar het is nog vaag over welke uitgaven het gaat.

STADHUIS De ambities op het gebied van duurzaamheid zullen op de lange duur geld in het laatje brengen. Een nieuw stadhuis zal veel minder kosten qua energie, maar moet wel eerst worden gebouwd. Er zijn plannen voor zonnevelden - onder meer naast het Meander-ziekenhuis - maar die moeten eerst worden aangelegd voordat ze geld opleveren. Voor 'circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptie en luchtkwaliteit' legt de kadernota alvast in totaal 4,5 miljoen apart.

Miljoenen gaat de gemeente ook uitgeven voor de vele woningzoekenden. Het 'Deltaplan Wonen' - met voorstellen voor de gehele gemeente - kan rekenen op anderhalve miljoen. Los daarvan gaat 3,5 miljoen naar 'Langs Spoor en Eem', de bouwambities net buiten het centrum.

DE NIEUWE POORT Hiertoe moet de gevaarlijke rotonde De Nieuwe Poort worden aangepakt. Ook dient het afvalverwerkingsbedrijf Rova te verhuizen, zodat op bedrijventerrein Isselt plek vrij komt voor woningbouw.

Een motie om meer geld voor dat deltaplan uit te trekken, lijkt kansrijk. Wethouder Menno Tigelaar zei al dat hij er dan 'keihard tegenaan kan gaan'.

Uitgebreid stond de raad stil bij de Noordewierweg, naar verluidt de gevaarlijkste straat van de stad. Maar liefst acht fracties drongen aan op verkeersmaatregelen. Het college zei al met de kwestie bezig te zijn, waarop de SP benadrukte dat er toch echt op korte termijn moet worden ingegrepen.

Veel sympathie kreeg een motie die pleitte voor betere opvang van 'migrantenouderen'. De gastarbeiders van destijds worden oud. Ze beheersen de Nederlandse taal niet altijd en hebben een andere culturele achtergrond. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat dit complexe onderwerp nog een apart overleg verdient.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie