Natuur in Nederland - Over de verschillende landschappen in Nederland en Amersfoort in het bijzonder

Activiteiten

Lezing door Frank Berendse

Bij natuur denk je meestal niet direct aan de stad. Maar ook daar is veel natuur te vinden. Frank Berendse, hoogleraar in Wageningen, heeft er zelfs een heel hoofdstuk aan gewijd in zijn boek ‘Natuur in Nederland’. Amersfoort als voorbeeld van een stad waar veel bijzondere planten en dieren zijn te ontdekken. Tijdens een lezing van de Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (WNA) op 4 maart neemt hij ons mee langs de landschappen die hij in zijn boek heeft beschreven, met nadruk op Amersfoort en omgeving. De lezing begint om 20.00 uur in Museum Flehite, Breestraat 80, 3811 BL Amersfoort. De toegang is gratis (max. 70 bezoekers).

In het boek ‘Natuur in Nederland’ neemt Frank Berendse je mee langs de voornaamste tien Nederlandse landschappen, van zeeklei tot heuvelland en van hoogveen tot stad. Beeldend beschrijft hij de natuurkrachten die het landschap hebben gevormd. Daarbij vertelt hij uitvoerig over de wilde planten en dieren en hun onderlinge samenhang. Natuur in Nederland schets een prachtig beeld van de natuur die ons land nog rijk is.

Frank Berendse is opgegroeid in Amersfoort en heeft sinds de jaren zeventig planten- en vogelinventarisaties uitgevoerd in Amersfoort, de Gelderse Vallei en Eemland. Hij zal het één en ander vertellen over zijn boek en ook over de veranderingen die hij afgelopen 40 jaren heeft zien gebeuren. Vanuit die kennis heeft hij ook een mening over het Nederlandse natuurbeleid en de consequenties daarvan. De lezing zal hetzelfde effect hebben als het boek. Je gaat er van wiebelen op je stoel: die gebieden wil ik bezoeken! Die planten en vogels wil ik tegenkomen!

Meer informatie op www.natuurinnederland.nl.

WNA is een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en Gemeente Amersfoort.

advertentie