Het team Longkanker van Meander Medisch Centrum (v.l.n.r.): Anne Bressers (longarts), Marja Bonarius (longarts), Judith Herder (longarts), Susanne van der Linden (verpleegkundig specialist), Riky Dorrestein (verpleegkundig specialist), Ynske Berkhof (teammanager), Erica Blaauwgeers (verpleegkundig specialist) en Joop van de Brand (longarts).
Het team Longkanker van Meander Medisch Centrum (v.l.n.r.): Anne Bressers (longarts), Marja Bonarius (longarts), Judith Herder (longarts), Susanne van der Linden (verpleegkundig specialist), Riky Dorrestein (verpleegkundig specialist), Ynske Berkhof (teammanager), Erica Blaauwgeers (verpleegkundig specialist) en Joop van de Brand (longarts). FrankNoordanus

De meerwaarde van de verpleegkundig specialist voor mensen met longkanker

3 december 2020 om 10:40 Gezondheid-MeanderMC

De verpleegkundig specialist is een relatief nieuwe beroepsgroep in de zorg. Maar wat doet een verpleegkundig specialist precies? Wat kan de verpleegkundig specialist in het ziekenhuis betekenen voor mensen met longkanker? We vroegen het aan Riky Dorrestein, die al vanaf 2008 verpleegkundig specialist longoncologie is in Meander Medisch Centrum.


Wat doet een verpleegkundig specialist?

Riky Dorrestein: “Een verpleegkundig specialist is een ervaren verpleegkundige die een masteropleiding heeft gedaan binnen zijn of haar deskundigheidsgebied – in mijn geval longoncologie. De verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige behandelingen met medische behandelingen. Dat betekent dat een aantal medische taken van een arts wordt overdragen aan de verpleegkundig specialist. Daarnaast heeft een verpleegkundig specialist een taak in de voorlichting en begeleiding van een patiënt. In de spreekuren en telefonische contacten van de verpleegkundig specialist is daar ruimte voor en dat vinden we als team belangrijk. We verbinden zo de medische en verpleegkundige behandeling.” 

Wat betekent dit voor mensen met longkanker?

“In de zorg voor mensen met longkanker is de verpleegkundig specialist betrokken vanaf het eerste moment van diagnose. Meestal begeleiden we de patiënt tot aan het levenseinde. Als verpleegkundig specialist zijn we het vaste gezicht voor een patiënt en lopen we als het ware mee met de patiënt gedurende het behandeltraject. Dat geeft de patiënt een vertrouwd en veilig gevoel. We vangen mensen op na slecht nieuws en geven voorlichting over behandelingen zoals immuuntherapie. Patiënten komen ook bij ons op het spreekuur voor controle tijdens de behandeling. Wij vragen net zoals de arts wat de klachten zijn, beoordelen bloeduitslagen en beeldvormende onderzoeken en besluiten of een kuur doorgaat. Bij bijwerkingen of andere complicaties maken we beleid. Ook schrijven we zelfstandig medicatie voor. We overleggen met de hoofdbehandelaar als dat nodig is.” 

Hoe is de samenwerking binnen het team Longkanker in het Meander Medisch Centrum en wat betekent dit voor een patiënt?

“De longartsen en verpleegkundig specialisten werken nauw samen met andere zorgprofessionals. In dit multidisciplinaire team zijn gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect belangrijke ingrediënten. Als team kijken we niet alleen naar de medische kant van de patiënt, maar ook naar de patiënt in zijn geheel. Hierdoor kunnen we als team – samen met de patiënt – behandelkeuzes maken die het beste passen in het leven van de patiënt.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie