De gemeenteraad constateerde dit al eens in 2019, maar veel veranderde er toen niet. Behalve dan dat de bovengrens voor een ‘sociale koopwoning’ in één keer werd opgetrokken van twee naar ruim drie ton, overeenkomstig de overspannen ontwikkelingen op de woonmarkt.