UMS Group Europe biedt 'grip op de levenszekerheid van energie'. foto Arjan Klaver
UMS Group Europe biedt 'grip op de levenszekerheid van energie'. foto Arjan Klaver

Energieke 'footprint' in Amersfoort

Nieuws

AMERSFOORT Op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu grijpen steeds meer energie systemen in elkaar. Wat betekent dat voor de elektriciteitsvoorziening en de warmtevoorziening in de stad? Waar kunnen we processen optimaliseren? En welke rol speelt informatisering hierbij? „UMS Group Europe biedt organisaties 'grip op de leveringszekerheid van energie' door maatwerk in asset management als het gaat om het inrichten en beheren van het energie opwekken, infrastructuur en energieverbruik."

Arjan Klaver

Dit zegt Jan Schipper. Een Amersfoorter in hart en nieren. Elf jaar geleden richtte hij na een studie aan de Universiteit Twente en het vergaren van ervaring en kennis bij nationale en internationale energiebedrijven, UMS Group Europe op. Hij verbond zich destijds als ondernemer aan het Amerikaanse UMS Group Inc. met het hoofdkantoor nabij New York. Waarom in Amersfoort? „Eerst heb ik in Amsterdam gekeken, maar voor Amerikanen is Amersfoort 'maar' 35 km van Amsterdam. De kosten voor vestiging en de faciliteiten in Amersfoort waren in vergelijking tot heel aantrekkelijk. Wij zijn een boutique consultancy bedrijf exclusief gericht op de energie en utility markt. Na Amersfoort zijn er in de afgelopen jaren meerdere vestigingen geopend in Europa. Inmiddels hebben we als nichespeler een stevige footprint opgebouwd in de markt dankzij onze expertise."

,,Ons vak assetmanagement draait om het vinden van de juiste balans tussen prestatie, kwaliteit en geld waarbij de risico's beperkt moeten blijven binnen acceptabele grenzen. UMS Group Europe adviseert vanuit het internationale asset management model ISO55000. Hierin worden de rollen, aandachtsgebieden en relaties binnen een asset management systeem zichtbaar. Wij adviseren bedrijven die veel bedrijfsmiddelen - assets - bezitten, zoals de gemeente, zodat deze op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze worden beheerd. We dragen actief bij aan het realiseren van de energietransitie bijvoorbeeld door te kijken hoe de huidige energie infrastructuur het beste verduurzaamd kan worden. Dit is een hele uitdaging voor gemeenten, ook hier in Amersfoort. Aan de ene kant moeten budgetten gekort worden, maar de infra structuur en gebouwen verouderen wel. Daarnaast moet de gemeente een CO2-reductie doelstelling halen en de maatregelen kosten geld. Bovendien moet de energievoorziening worden herzien, want we gaan van het gas en willen meer duurzaam opgewekte energie. UMS gaat haar kantoor verhuizen van Nieuwland naar Amersfoort Centraal om nog dichter de gemeente te zitten."

„We zijn een kennisintensieve organisatie die vanuit de verschillende internationale kantoren kennis deelt en verspreidt. Deze synergie tussen de vestigingen maakt ons uniek. Zo kunnen we de gebundelde kennis inzetten op lokaal niveau. We adviseren ook start-ups, verrichten marktstudies en ondersteunen onze bestaande klanten bij het herinrichten van hun organisatie. In Amersfoort zijn we bijvoorbeeld betrokken geweest bij de energie coöperatie Eemstroom. Kortom, vele ondernemingen en instellingen in Amersfoort en omgeving kunnen profiteren van onze energieke fotoprint."

a        [UMS Group Europe B.V., Ruimtesonde 5, 3824 MZ Amersfoort, 06 - 30166654, www.umsgroup.com

advertentie
advertentie