Afbeelding
Architectenbureau Cor & Partner BV

Portaal koopt kantoorpand en vervangt het door woongebouw

Nieuws

AMERSFOORT Woningcorporatie Portaal heeft een kantoorpand aan de Puntenburgerlaan 91 in Amersfoort aangekocht om er een woongebouw voor in de plaats te bouwen. Er is plek voor naar schatting vijftig stadsappartementen.

Op dit moment werkt Portaal het plan voor de sloop en vervangende nieuwbouw verder uit. Gedacht wordt aan een gebouw dat plaats biedt aan circa vijftig energiezuinige en bij voorkeur gasloze appartementen. Het gaat om sociale huur appartementen met één slaapkamer. Parkeren kan op eigen terrein.

De locatie, dicht bij het station, het centrum en alle voorzieningen, is in ogen van Portaal bij uitstek aantrekkelijk voor starters. Met dit project wordt de woonfunctie van dit gebied, dat sterk in ontwikkeling is, versterkt. Als het plan klaar is en de vergunningen verleend, verwacht Portaal begin 2019 te kunnen starten met de bouw. De oplevering zou dan aan het einde van dat jaar zijn.

Portaal wil de huur op ongeveer 600 euro per maand houden. Dat is een belangrijke grens voor huurders met recht op huurtoeslag. Boven die zogeheten aftoppingsgrens neemt de huurtoeslag af. Het huurbeleid van Portaal is erop gericht betaalbaar te houden voor zijn huurders. Onder meer door rekening te houden met de mogelijkheid om huurtoeslag te krijgen, maar ook door de huren met alleen het inflatiecijfer te verhogen voor huurders met lagere inkomens. Dit geldt voor zo'n 80 procent van de huurders. Door daarnaast energiezuinige appartementen te bouwen, blijft de energierekening van de huurders laag en draagt Portaal ook op die manier bij aan het laag houden van de totale woonlasten.

Amersfoort kent een groot tekort aan sociale huurwoningen. ,,Portaal spant zich in om het aantal huurwoningen de komende jaren flink uit te breiden. Daar past de aankoop en transformatie van dit kantoorpand bij", aldus manager Bart van der Laag van Portaal. ,,Er zijn echter nog wel meer locaties voor sociale woningbouw nodig om aan de behoefte te kunnen voldoen."
De locatie Puntenburgerlaan wordt het tweede kantoor dat Portaal in korte tijd omzet van een werk- naar een woonbestemming. Op dit moment wordt het oude kantoor van de corporatie aan de Hooglandseweg- Noord geschikt gemaakt voor bewoning door cliënten van Humanitas DMH. De oplevering is deze zomer. Daarnaast levert Portaal op dit moment 80 sociale huurwoningen op aan de Evenaar in De Koppel.

Afbeelding
advertentie
advertentie