Sociaal statuut rondom renovatie of sloop

Nieuws

AMERSFOORT - De woningcorporaties Alliantie en Portaal, de Vereniging Huurdersbelangen (VHB) en de gemeente Amersfoort hebben deze week een actuele versie van het Sociaal Statuut ondertekend. Woningcorporatie Hestia tekent binnenkort. Daarmee zijn nieuwe afspraken over herstructurering van huurwoningen en herhuisvesting van de bewoners van te renoveren of slopen woningen vastgelegd.

Het sociaal statuut is een convenant tussen huurdersorganisaties, verhuurders en gemeente, waarin afspraken rondom herstructurering en herhuisvesting zijn vastgelegd. Belangrijke onderdelen van het sociaal statuut gaan over de wijze waarop bewoners aan vervangende huisvesting worden geholpen, welke begeleiding ze daarbij krijgen en welke verhuiskostenvergoeding ze ontvangen. Door het sociaal statuut hebben bewoners duidelijkheid, weten ze welke rechten ze hebben en is zorgvuldigheid in de contacten tussen huurder en verhuurder geborgd.

Transparantie

Wethouder Bert Lubbinge (wonen): ,,Voor bewoners kan een aangekondigde sloop of grote renovatie van hun woning zeer ingrijpend zijn en veel vragen oproepen. Met het sociaal Statuut 2014-2018 willen we borgen dat hun positie ook de komende vier jaar met afspraken wordt vastgelegd. Bijvoorbeeld dat een meerderheid van de bewoners van een buurt moet instemmen met sloop of renovatie, maar ook wat ze daarna aan compensatie en begeleiding kunnen verwachten. Een statuut draagt bij aan duidelijkheid en transparantie."

In Amersfoort komt het regelmatig voor dat het nodig is om woningen te slopen of ingrijpend te renoveren. Dat speelt met name in de oudere wijken. Vaak hebben woningen daar onvoldoende kwaliteit en toekomstwaarde om in stand gehouden te kunnen worden.

Veranderingen

Het nieuwe statuut is gemaakt op basis van het bestaande Sociaal Statuut, dat momenteel afloopt. Op onderdelen zijn aanpassingen doorgevoerd. Deels gaat het om leesbaarheid. Regelgeving, begrippen en terminologie worden duidelijker uitgelegd. Ook zijn afspraken over vergoeding bij verhuizing aangepast aan het huidige prijspeil conform de landelijke richtlijn.

advertentie